ADR 1

/32
4885

ADR 1

Ogólne regulacje związane z przewozem towarów niebezpiecznych

1 / 32

Jeżeli doszło do pożaru samochodu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

2 / 32

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

3 / 32

Kto może kontrolować na drodze pojazdy przewożące materiały niebezpieczne?

4 / 32

Kierującemu pojazdem podczas przejazdu przez tunel zabrania się:

5 / 32

Kto może kontrolować na drodze pojazdy przewożące materiały niebezpieczne?

6 / 32

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

7 / 32

Jeżeli doszło do pożaru samochodu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

8 / 32

Umowa ADR:

9 / 32

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

10 / 32

Transport materiałów klasy 3 w kontenerze cysternie o pojemności maksymalnej 3000 litrów:

11 / 32

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe?

12 / 32

Transport materiałów niebezpiecznych przewożonych w cysternie odejmowalnej o pojemności mniejszej niż 1000 litrów:

13 / 32

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

14 / 32

Transport materiałów klasy 3 w kontenerze cysternie o pojemności maksymalnej 3000 litrów:

15 / 32

Jeżeli doszło do pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

16 / 32

Kierującemu pojazdem podczas przejazdu przez tunel zabrania się:

17 / 32

Jeżeli doszło do pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

18 / 32

Transport materiałów klasy 3 w kontenerze cysternie o pojemności maksymalnej 3000 litrów:

19 / 32

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

20 / 32

Umowa ADR:

21 / 32

Numer telefonu alarmowego służb ratunkowych, to:

22 / 32

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

23 / 32

Transport materiałów niebezpiecznych przewożonych w cysternie odejmowalnej o pojemności mniejszej niż 1000 litrów:

24 / 32

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe?

25 / 32

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

26 / 32

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

27 / 32

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

28 / 32

Umowa ADR:

29 / 32

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

30 / 32

Umowa ADR:

31 / 32

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe?

32 / 32

Kto może kontrolować na drodze pojazdy przewożące materiały niebezpieczne?

The average score is 72%

0%

ADR 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry