ADR 2

0%
2556

ADR 2

Klasyfikacja towarów i rozpoznawanie zagrożeń

1 / 49

W przepisach ADR towarami niebezpiecznymi nazywane są:

2 / 49

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1733 TRÓJCHLOREK ANTYMONU, 8, II”?

3 / 49

Klasa 3 ADR obejmuje:

4 / 49

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 8 zalicza się:

5 / 49

Materiałów klasy 4.3 nie należy gasić wodą, gdyż:

6 / 49

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1003 POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE, 2.2 (5.1)”?

7 / 49

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)”?

8 / 49

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 8 zalicza się:

9 / 49

Klasa 4.2 ADR obejmuje:

10 / 49

Klasa 4.3 ADR obejmuje:

11 / 49

Klasa 4.1 ADR obejmuje:

12 / 49

Klasa 6.2 ADR obejmuje:

13 / 49

Transportując wg przepisów ADR odpady niebezpieczne niezbędne jest:

14 / 49

Klasa 6.1 ADR obejmuje:

15 / 49

Klasa 4.2 ADR obejmuje:

16 / 49

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 6.1 zalicza się:

17 / 49

Klasa 9 ADR obejmuje:

18 / 49

Klasa 4.1 ADR obejmuje:

19 / 49

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 6.1 zalicza się:

20 / 49

W przepisach ADR towarami niebezpiecznymi nazywane są:

21 / 49

Klasa 3 ADR obejmuje:

22 / 49

Klasa 4.1 ADR obejmuje:

23 / 49

Klasa 5.1 ADR obejmuje:

24 / 49

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 6.2 zalicza się:

25 / 49

Do zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 9 zalicza się:

26 / 49

Klasa 4.3 ADR obejmuje:

27 / 49

W przepisach ADR towarami niebezpiecznymi nazywane są:

28 / 49

Transportując wg przepisów ADR odpady niebezpieczne niezbędne jest:

29 / 49

Klasa 4.3 ADR obejmuje:

30 / 49

Klasa 6.2 ADR obejmuje:

31 / 49

Klasa 5.2 ADR obejmuje:

32 / 49

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1003 POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE, 2.2 (5.1)”?

33 / 49

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 6.2 zalicza się:

34 / 49

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1003 POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE, 2.2 (5.1)”?

35 / 49

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)”?

36 / 49

Klasa 4.1 ADR obejmuje:

37 / 49

Klasa 8 ADR obejmuje:

38 / 49

Klasa 1 ADR obejmuje:

39 / 49

Materiałów klasy 4.3 nie należy gasić wodą, ponieważ:

40 / 49

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1580 CHLOROPIKRYNA, 6.1,1”?

41 / 49

Klasa 4.2 ADR obejmuje:

42 / 49

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1580 CHLOROPIKRYNA, 6.1,1”?

43 / 49

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 7 zalicza się:

44 / 49

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 8 zalicza się:

45 / 49

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1733 TRÓJCHLOREK ANTYMONU, 8, II”?

46 / 49

Klasa 5.1 ADR obejmuje:

47 / 49

Klasa 2 ADR obejmuje:

48 / 49

Klasa 6.2 ADR obejmuje:

49 / 49

Do zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 9 zalicza się:

0%

ADR 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry