/26
20

C2

Cysterny – Oznakowanie, instrukcje pisemne oraz postępowanie w sytuacjach wyjątkowych

1 / 26

Instrukcje pisemne, znajdujące się w pojeździe cysternie powinny być:

2 / 26

Kogo i o czym informują instrukcje pisemne ADR?

3 / 26

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

4 / 26

Informacje dotyczące sprzętu ochrony indywidualnej są zawarte w:

5 / 26

Co wskazuje numer rozpoznawczy zagrożenia w górnej części pomarańczowej tablicy?

6 / 26

W jakiej sytuacji wymagane są tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia?

7 / 26

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

8 / 26

Ile pomarańczowych tablic może być umieszczonych na pojeździe-cysternie jednokomorowej, przewożącej jeden materiał niebezpieczny?

9 / 26

Co powinno zawierać prawidłowe oznakowanie pojazdu z kontenerem-cysterną?

10 / 26

Kto powinien dostarczyć instrukcje pisemne kierowcy cysterny?

11 / 26

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

12 / 26

Co oznacza cyfra „zero” umieszczona na drugiej pozycji numeru rozpoznawczego zagrożenia?

13 / 26

W jakiej sytuacji wymagane są tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia?

14 / 26

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w przypadku uwolnienia się materiału niebezpiecznego z cysterny?

15 / 26

Co powinno zawierać prawidłowe oznakowanie pojazdu z kontenerem-cysterną?

16 / 26

W którym dokumencie widnieje informacja, jakie osobiste wyposażenie ochronne jest wymagane podczas przewozu w cysternie materiału UN1203?

17 / 26

Kogo i o czym informują instrukcje pisemne ADR?

18 / 26

Informacje dotyczące sprzętu ochrony indywidualnej są zawarte w:

19 / 26

Co oznacza cyfra „zero” umieszczona na drugiej pozycji numeru rozpoznawczego zagrożenia?

20 / 26

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w przypadku uwolnienia się materiału niebezpiecznego z cysterny?

21 / 26

Najważniejszymi czynnościami podczas pożaru pojazdu-cysterny z materiałami niebezpiecznymi powinno być:

22 / 26

Ile egzemplarzy instrukcji pisemnych ADR powinno znajdować się w pojeździe-cysternie wie loko morowej?

23 / 26

Ile pomarańczowych tablic może być umieszczonych na pojeździe-cysternie jednokomorowej, przewożącej jeden materiał niebezpieczny?

24 / 26

Któryż dokumentów jest najistotniejszy dla służb ratowniczych podczas prowadzenia akcji ratunkowej przy cysternie ADR?

25 / 26

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w przypadku uwolnienia się materiału niebezpiecznego z cysterny?

26 / 26

Kto powinien dostarczyć instrukcje pisemne kierowcy cysterny?

C2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry