/31
1556

C1

Cysterny – Zasady przewozu i oznakowanie

1 / 31

Którego z materiałów niebezpiecznych, nie można przewozić w cysternie?

2 / 31

Uziemienie cysterny jest obowiązkowe przy numerze rozpoznawczym zagrożenia:

3 / 31

Jakie materiały niebezpieczne można przewozić w cysternie

4 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

5 / 31

Które z urządzeń minimalizuje zagrożenia występujące podczas napełniania i opróżniania cysterny?

6 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

7 / 31

Które z urządzeń minimalizuje zagrożenia występujące podczas napełniania i opróżniania cysterny?

8 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

9 / 31

Materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu w cysternie:

10 / 31

Kiedy należy podłączyć przewód uziemiający, gdy cysterna ma być napełniona gazem łatwopalnym?

11 / 31

Które z urządzeń minimalizuje zagrożenia występujące podczas napełniania i opróżniania cysterny?

12 / 31

W cysternach dla kodu LGBF mogą być przewożone:

13 / 31

Jakie materiały niebezpieczne można przewozić w cysternie?

14 / 31

Kiedy należy podłączyć przewód uziemiający, gdy cysterna ma być napełniona gazem łatwopalnym?

15 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

16 / 31

Kiedy należy podłączyć przewód uziemiający, gdy cysterna ma być napełniona gazem łatwopalnym?

17 / 31

Materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu w cysternie:

18 / 31

Jakie obowiązki ma kierowca cysterny podczas kontroli drogowej?

19 / 31

Cysterna ma być napełniana od góry materiałami niebezpiecznymi o właściwościach palnych. Jakie zasady bezpieczeństwa należy przedsięwziąć?

20 / 31

Cysterna do przewozu odpadów napełniania podciśnieniowo powinna:

21 / 31

Uziemienie cysterny jest obowiązkowe przy numerze rozpoznawczym zagrożenia:

22 / 31

Uziemienie cysterny jest obowiązkowe przy numerze rozpoznawczym zagrożenia:

23 / 31

Jakie informacje ze świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych może uzyskać kierowca cysterny?

24 / 31

Cysterna ma być napełniana od góry materiałami niebezpiecznymi o właściwościach palnych Jakie zasady bezpieczeństwa należy przedsięwziąć?

25 / 31

Co powinien zrobić kierowca cysterny, jeśli nalano materiał niebezpieczny do jej wnętrza, a w dokumencie przewozowym widnieje wpis, o zakazie transportu takiego materiału tą cysterną?

26 / 31

Cysterna ma być napełniana od góry materiałami niebezpiecznymi o właściwościach palnych. Jakie zasady bezpieczeństwa należy przedsięwziąć?

27 / 31

Jakie informacje ze świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych może uzyskać kierowca cysterny?

28 / 31

Jaka jest rola uziemienia zbiornika podczas ich napełniania i opróżniania?

29 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

30 / 31

Co powinien zrobić kierowca cysterny, jeśli nalano materiał niebezpieczny do jej wnętrza, a w dokumencie przewozowym widnieje wpis, o zakazie transportu takiego materiału tą cysterną?

31 / 31

Jakie obowiązki ma kierowca cysterny podczas kontroli drogowej?

0%

C1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry