/19
17

C3

Cysterny – ogólne zasady stosowania i wyposażenia

1 / 19

W skład wyposażenia konstrukcyjnego cysterny wchodzą:

2 / 19

W skład wyposażenia obsługowego cysterny wchodzą:

3 / 19

Czy osoba mająca napełniać cysternę, ma prawo żądać od kierowcy przedłożenia świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

4 / 19

Co oznacza zwrot „maksymalne ciśnienie robocze”?

5 / 19

Jakie obowiązki ciążą przed napełnieniem cysterny na kierowcy?

6 / 19

Przejazd opróżnionej, oczyszczonej i zneutralizowanej cysterny bez materiałów niebezpiecznych

7 / 19

Co należy do obowiązków kierowcy napełnionej cysterny przed rozpoczęciem jazdy?

8 / 19

Konstrukcja kontenerów-cystern umożliwia:

9 / 19

Cysterną stałą nazywany jest:

10 / 19

W skład wyposażenia obsługowego cysterny wchodzą:

11 / 19

Czy osoba mająca napełniać cysternę, ma prawo żądać od kierowcy przedłożenia świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

12 / 19

Konstrukcja kontenerów-cystern umożliwia:

13 / 19

Układ opróżniania cysterny wielokomorowej:

14 / 19

W jakim okresie materiały niebezpieczne przewożone w cysternach podlegają przepisom ADR?

15 / 19

Co należy do obowiązków kierowcy napełnionej cysterny przed rozpoczęciem jazdy?

16 / 19

W jakim momencie przeprowadzana jest kontrola stopnia napełnienia cysterny?

17 / 19

W jakim okresie materiały niebezpieczne przewożone w cysternach podlegają przepisom ADR?

18 / 19

W jakim momencie przeprowadzana jest kontrola stopnia napełnienia cysterny?

19 / 19

W skład wyposażenia konstrukcyjnego cysterny wchodzą:

0%

C3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry