Wózki jezdniowe

/30
463

II WJO 31-60

1 / 30

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

2 / 30

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

3 / 30

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

4 / 30

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

5 / 30

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

6 / 30

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

7 / 30

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

8 / 30

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

9 / 30

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

10 / 30

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

11 / 30

Obowiązki obsługującego określone są:

12 / 30

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

13 / 30

Jednostką dozoru technicznego jest:

14 / 30

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

15 / 30

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

16 / 30

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

17 / 30

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

18 / 30

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

19 / 30

Decyzja wydana przez UDT:

20 / 30

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

21 / 30

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

22 / 30

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

23 / 30

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

24 / 30

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

25 / 30

Instrukcja eksploatacji to:

26 / 30

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

27 / 30

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

28 / 30

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

29 / 30

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

30 / 30

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

Your score is

Wózki jezdniowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry