PRZYKŁADOWY EGZAMIN

/30
120

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

2 / 30

Ile instrukcji pisemnych ADR powinno być w kabinie pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w sztukach przesyłki?

3 / 30

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe?

4 / 30

Jakie obowiązki ma rozładowca?

5 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1580 CHLOROPIKRYNA, 6.1,1”?

6 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1003 POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE, 2.2 (5.1)”?

7 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

8 / 30

Pojazd lub zespół pojazdów o DMC ponad 7,5 tony, przewożący materiały niebezpieczne wyposaża się w co najmniej dwie gaśnice o łącznej zawartości środka gaśniczego:

9 / 30

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

10 / 30

Umowa ADR:

11 / 30

Sztuki przesyłki z nalepkami 6.1 lub 6.2 oraz próżne nieoczyszczone opakowania:

12 / 30

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

13 / 30

Kto odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

14 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)”?

15 / 30

Jakie działania należy podjąć, gdy brak jest wymaganego oznakowania sztuk przesyłki?

16 / 30

Transportowany w opakowaniach materiał ciekły przemieszcza się:

17 / 30

Klasa 4.1 ADR obejmuje:

18 / 30

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

19 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

20 / 30

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku czy rozładunku towarów niebezpiecznych jest:

21 / 30

Transport towarów niebezpiecznych luzem:

22 / 30

Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych dotyczy:

23 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

24 / 30

Oznaczenie pojazdu lub zespołu pojazdów z przodu i z tyłu tym znakiem jest:

Question Image

25 / 30

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe?

26 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

27 / 30

Jakie obowiązki ma rozładowca?

28 / 30

W pojazdach przewożących towary niebezpieczne powinny znajdować się gaśnice proszkowe, które:

29 / 30

Transport materiałów klasy 3 w kontenerze cysternie o pojemności maksymalnej 3000 litrów:

30 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

The average score is 79%

0%

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry