PRZYKŁADOWY EGZAMIN

/30
242

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

2 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

3 / 30

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

4 / 30

Jakie działania należy podjąć, gdy brak jest wymaganego oznakowania sztuk przesyłki?

5 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

6 / 30

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

7 / 30

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

8 / 30

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

9 / 30

W przepisach ADR towarami niebezpiecznymi nazywane są:

10 / 30

Jakiego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, dotyczy wyłączenie spod regulacji ADR?

11 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

12 / 30

Pojazd lub zespół pojazdów o DMC ponad 7,5 tony, przewożący materiały niebezpieczne wyposaża się w co najmniej dwie gaśnice o łącznej zawartości środka gaśniczego:

13 / 30

Kto może przebywać w kabinie kierowcy podczas transportu towarów niebezpiecznych?

14 / 30

Transport drogowy towarów niebezpiecznych:

15 / 30

Przewożąca sztuki przesyłki jednostka transportowa powinna:

16 / 30

Jeżeli doszło do pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

17 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1003 POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE, 2.2 (5.1)”?

18 / 30

Takie oznaczenie „sztuki przesyłki” jest:

Question Image

19 / 30

Sztuki przesyłki z nalepkami 6.1 lub 6.2 oraz próżne nieoczyszczone opakowania:

20 / 30

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

21 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

22 / 30

Transportując wg przepisów ADR odpady niebezpieczne niezbędne jest:

23 / 30

Kanister do przewozu towarów niebezpiecznych powinien posiadać oznaczenia:

Question Image

24 / 30

Jakie standardy stosowane są podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych, oznakowanych nalepkami, w ilościach, które nie przekraczają ograniczeń 1.1.3.6, czyli wyłączeń dotyczących maksymalnych ilości przewożonych w jednostce transportowej?

25 / 30

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 1017 CHLOR 2.3 (5.1,8) (C/D) dwie butle, 100 kg oraz -1 100 kg.Pojazd przewożący te materiały może przejechać przez:

26 / 30

Podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych obowiązuje:

27 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1580 CHLOROPIKRYNA, 6.1,1”?

28 / 30

Podczas załadunku pojazdu materiałami niebezpiecznymi, należy przestrzegać następujących zasad:

29 / 30

Jeżeli towary niebezpieczne niektórych klas zapakowane są w ilościach ograniczonych, wówczas:

Question Image

30 / 30

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

The average score is 82%

0%

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry