PRZYKŁADOWY EGZAMIN

/30
334

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Transport towarów niebezpiecznych luzem:

2 / 30

Co zgodnie z przepisami ADR oznacza zwrot „kategoria tunelu”?

3 / 30

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia u niego złamania kończyny?

4 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

5 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

6 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

7 / 30

Klasa 6.2 ADR obejmuje:

8 / 30

Jeżeli towary niebezpieczne niektórych klas zapakowane są w ilościach ograniczonych, wówczas:

Question Image

9 / 30

Jakich materiałów dotyczy plan ochrony towarów niebezpiecznych?

10 / 30

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia u niego złamania kończyny?

11 / 30

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

12 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

13 / 30

Jeżeli doszło do pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

14 / 30

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

15 / 30

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 8 zalicza się:

16 / 30

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 2555 NITROCELULOZA Z WODĄ, 4.1, GPU, (B).Przewożąc ten materiał w ilości wymagającej oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, można przejechać przez:

Question Image

17 / 30

Jakie działania powinien podjąć kierowca w przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego:

18 / 30

Jakiego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, dotyczy wyłączenie spod regulacji ADR?

19 / 30

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

20 / 30

Co oznacza symbol „Y” w kodzie opakowania?

21 / 30

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

22 / 30

Klasa 4.2 ADR obejmuje:

23 / 30

Transportując przesyłkę oznaczoną poniższą nalepką, należy:

24 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem palnym jest:

25 / 30

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

26 / 30

Podczas załadunku pojazdu materiałami niebezpiecznymi, należy przestrzegać następujących zasad:

27 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1580 CHLOROPIKRYNA, 6.1,1”?

28 / 30

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

29 / 30

Jakie działania należy podjąć, gdy brak jest wymaganego oznakowania sztuk przesyłki?

30 / 30

Kierującemu pojazdem podczas przejazdu przez tunel zabrania się:

The average score is 83%

0%

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry