PRZYKŁADOWY EGZAMIN

/30
1576

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe?

2 / 30

Klasa 4.1 ADR obejmuje:

3 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

4 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

5 / 30

„Opakowanie zbiorcze”:

6 / 30

W pojazdach przewożących towary niebezpieczne powinny znajdować się gaśnice proszkowe, które:

7 / 30

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

8 / 30

Umowa ADR:

9 / 30

„Kod ograniczeń przewozu przez tunele”, to:

10 / 30

Transport materiałów klasy 3 w kontenerze cysternie o pojemności maksymalnej 3000 litrów:

11 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)”?

12 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

13 / 30

Przewóz towaru niebezpiecznego UN 1203 w sztukach przesyłki, z kodem ograniczeń „D/E”, jest dozwolony w:

Question Image

14 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

15 / 30

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

16 / 30

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

17 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

18 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

19 / 30

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

20 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem palnym jest:

21 / 30

Transport towarów niebezpiecznych luzem:

22 / 30

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

23 / 30

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia krwotoku zewnętrznego?

24 / 30

Kto odpowiada za dobór opakowania?

25 / 30

Transport towarów niebezpiecznych luzem:

26 / 30

Klasa 4.3 ADR obejmuje:

27 / 30

Pojazd, który przewozi butle z gazem palnym:

28 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

29 / 30

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

30 / 30

Klasa 6.2 ADR obejmuje:

The average score is 80%

0%

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry