PRZYKŁADOWY EGZAMIN

/30
717

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

„Kod ograniczeń przewozu przez tunele”, to:

2 / 30

Jakie obowiązki ma rozładowca?

3 / 30

Transport towarów niebezpiecznych luzem:

4 / 30

Oznaczenie pojazdu lub zespołu pojazdów z przodu i z tyłu tym znakiem jest:

Question Image

5 / 30

Klasa 4.1 ADR obejmuje:

6 / 30

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

7 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

8 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)”?

9 / 30

Transport towarów niebezpiecznych luzem:

10 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

11 / 30

Podczas transportu drogowego gazów wystąpić mogą zwolnienia z wymagań transportowych, które obejmują:

12 / 30

Jeżeli doszło do pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

13 / 30

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

14 / 30

Materiałów klasy 4.3 nie należy gasić wodą, gdyż:

15 / 30

Przewóz 12 ton brutto sztuk przesyłki zawierających towar niebezpieczny w ilościach ograniczonych jest dozwolony w:

Question Image

16 / 30

Klasa 3 ADR obejmuje:

17 / 30

W jakim celu stosowana jest ochrona towarów niebezpiecznych podczas przewozu?

18 / 30

Podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych obowiązuje:

19 / 30

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

20 / 30

„Kod ograniczeń przewozu przez tunele”, to:

21 / 30

W jakiej sytuacji należy przeprowadzić sztuczne oddychanie?

22 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

Question Image

23 / 30

Numer telefonu alarmowego służb ratunkowych, to:

24 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

25 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

26 / 30

O czym informuje znak „X” i numer występujące w górnej części poniższej tablicy?

Question Image

27 / 30

Wypełniony dokument przewozowy:

28 / 30

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

29 / 30

Sztuki przesyłki z nalepkami 6.1 lub 6.2 oraz próżne nieoczyszczone opakowania:

30 / 30

Kto może kontrolować na drodze pojazdy przewożące materiały niebezpieczne?

The average score is 84%

0%

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry