PRZYKŁADOWY EGZAMIN

/30
793

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Transportowany w opakowaniach materiał ciekły przemieszcza się:

2 / 30

Który towar można przewieźć bez obowiązku oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami?

3 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

4 / 30

W przepisach ADR towarami niebezpiecznymi nazywane są:

5 / 30

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia u niego złamania kończyny?

6 / 30

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

7 / 30

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

8 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

9 / 30

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

10 / 30

Kanister do przewozu towarów niebezpiecznych powinien posiadać oznaczenia:

Question Image

11 / 30

Umowa ADR:

12 / 30

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 1017 CHLOR 2.3 (5.1,8) (C/D) dwie butle, 100 kg oraz – UN 2204 TLENOSIARCZEK WĘGLA, 2.3 (2.1) (B/D) dwie butle 100 kg.Pojazd przewożący te materiały może przejechać przez:

13 / 30

Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych dotyczy:

14 / 30

Sztuki przesyłki z nalepkami 6.1 lub 6.2 oraz próżne nieoczyszczone opakowania:

15 / 30

Klasa 1 ADR obejmuje:

16 / 30

Jakiego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, dotyczy wyłączenie spod regulacji ADR?

17 / 30

W przepisach ADR towarami niebezpiecznymi nazywane są:

18 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

19 / 30

Numer telefonu alarmowego służb ratunkowych, to:

20 / 30

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

21 / 30

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

22 / 30

W jakiej sytuacji należy odmówić przewozu towaru niebezpiecznego?

23 / 30

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku czy rozładunku towarów niebezpiecznych jest:

24 / 30

Podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych obowiązuje:

25 / 30

Jak mogą być przewożone towary niebezpieczne luzem?

26 / 30

Kierującemu pojazdem podczas przejazdu przez tunel zabrania się:

27 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

Question Image

28 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

29 / 30

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

30 / 30

Klasa 4.3 ADR obejmuje:

The average score is 82%

0%

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry