PRZYKŁADOWY EGZAMIN

/30
11340

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

2 / 30

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

3 / 30

W pojazdach przewożących towary niebezpieczne powinny znajdować się gaśnice proszkowe, które:

4 / 30

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

5 / 30

Transport materiałów klasy 3 w kontenerze cysternie o pojemności maksymalnej 3000 litrów:

6 / 30

Transportując przesyłkę oznaczoną poniższą nalepką, należy:

Question Image

7 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1580 CHLOROPIKRYNA, 6.1,1”?

8 / 30

Jakie czynności wykonuje się podczas transportu dystrybucyjnego, gdy po częściowym rozładowaniu ilość towaru niebezpiecznego stała się mniejsza niż określona w ograniczeniach przepisu 1.1.3.6?

9 / 30

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 7 zalicza się:

10 / 30

Podczas transportu drogowego gazów wystąpić mogą zwolnienia z wymagań transportowych, które obejmują:

11 / 30

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku czy rozładunku towarów niebezpiecznych jest:

12 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

13 / 30

Przewóz towaru niebezpiecznego UN 1203 w sztukach przesyłki, z kodem ograniczeń „D/E”, jest dozwolony w:

Question Image

14 / 30

Jakiego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, dotyczy wyłączenie spod regulacji ADR?

15 / 30

Pojazd lub zespół pojazdów o DMC ponad 7,5 tony, przewożący materiały niebezpieczne wyposaża się w co najmniej dwie gaśnice o łącznej zawartości środka gaśniczego:

16 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

17 / 30

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

18 / 30

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

19 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

20 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

21 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)”?

22 / 30

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

23 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

24 / 30

Jeżeli towary niebezpieczne niektórych klas zapakowane są w ilościach ograniczonych, wówczas:

25 / 30

Umowa ADR:

26 / 30

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

27 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem palnym jest:

28 / 30

Klasa 9 ADR obejmuje:

29 / 30

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

30 / 30

Transportując przesyłkę oznaczoną poniższą nalepką, należy:

The average score is 77%

0%

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry