ADR 7

/119
149

ADR 7

Opakowania, oznakowanie, instrukcje pisemne

1 / 119

W których dokumentach będących obowiązkowo w pojeździe, zawarte są informacje o charakterystyce zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne?

2 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

3 / 119

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

4 / 119

Przy transporcie próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupa pakowania, jedynie z nalepką nr 8 – właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

5 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

6 / 119

Czy widniejący w dokumencie przewozowym zapis „1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I” jest właściwy?

7 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

8 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

9 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

10 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

11 / 119

Jakie działania powinien podjąć kierowca w przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego?

12 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

13 / 119

W przypadku zaistnienia wypadku, kierowca powinien przekazać służbom ratowniczym:

14 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

15 / 119

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

16 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

17 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

18 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

19 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

20 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

21 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

22 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

23 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

24 / 119

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

25 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

26 / 119

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

27 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zalicza się płyn do płukania oczu. Jest on:

28 / 119

Któryż dokumentów jest najistotniejszy do przeprowadzenia akcji ratunkowej na miejscu wypadku pojazdu ADR?

29 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

30 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

31 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

32 / 119

W których dokumentach będących obowiązkowo w pojeździe, zawarte są informacje o charakterystyce zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne?

33 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

34 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

35 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

36 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

37 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

38 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

39 / 119

W sytuacji wystąpienia wypadku podczas przewozu ADR, kierowca przekazuje właściwym służbom danego państwa:

40 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

41 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

42 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

43 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

44 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

45 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

46 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

47 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

48 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się kamizelki ostrzegawcze. Powinny one:

49 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

50 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

51 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

52 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

53 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zalicza się płyn do płukania oczu. Jest on:

54 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

55 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

56 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

57 / 119

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

58 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

59 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

60 / 119

Gdzie wskazane są informacje o zagrożeniach związanych z towarami niebezpiecznymi i wytyczne postępowania w razie wypadku?

61 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

62 / 119

O czym informuje znak „X” i numer występujące w górnej części poniższej tablicy?

Question Image

63 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

64 / 119

Ile instrukcji pisemnych ADR powinno być w kabinie pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w sztukach przesyłki?

65 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

66 / 119

Któryż dokumentów jest najistotniejszy do przeprowadzenia akcji ratunkowej na miejscu wypadku pojazdu ADR:

67 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

68 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

69 / 119

jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

70 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

71 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

72 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

73 / 119

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

74 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

75 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

76 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

77 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

78 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

79 / 119

Takie oznaczenie „sztuki przesyłki” jest:

Question Image

80 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

81 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

82 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

83 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

84 / 119

Przy transporcie próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupa pakowania, jedynie z nalepką nr 8 – właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

85 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

86 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

87 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

88 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

89 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

90 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się kamizelki ostrzegawcze. Powinny one:

91 / 119

Ile instrukcji pisemnych ADR powinno być w kabinie pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w sztukach przesyłki?

92 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

93 / 119

Czyim obowiązkiem jest przekazanie kierowcy instrukcji pisemnych ADR przed rozpoczęciem transportu towarów niebezpiecznych?

94 / 119

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

95 / 119

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

96 / 119

Czyim obowiązkiem jest przekazanie kierowcy instrukcji pisemnych ADR przed rozpoczęciem transportu towarów niebezpiecznych?

97 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

98 / 119

Jakie działania powinien podjąć kierowca w przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego:

99 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

100 / 119

Takie oznaczenie „sztuki przesyłki” jest:

Question Image

101 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

102 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

103 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

104 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

105 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

106 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

107 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu Luzem (DPPL):

108 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

109 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

110 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

111 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

112 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

113 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

114 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

115 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

116 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

117 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

118 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

119 / 119

W sytuacji wystąpienia wypadku podczas przewozu ADR, kierowca przekazuje właściwym służbom danego państwa:

0%

ADR 7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry