ADR 7

/119
33

ADR 7

Opakowania, oznakowanie, instrukcje pisemne

1 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

2 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się kamizelki ostrzegawcze. Powinny one:

3 / 119

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

4 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zalicza się płyn do płukania oczu. Jest on:

5 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

6 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

7 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

8 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

9 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

10 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

11 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

12 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

13 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

14 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

15 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zalicza się płyn do płukania oczu. Jest on:

16 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

17 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

18 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

19 / 119

Jakie działania powinien podjąć kierowca w przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego:

20 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

21 / 119

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

22 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

23 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

24 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

25 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

26 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

27 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się kamizelki ostrzegawcze. Powinny one:

28 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

29 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

30 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

31 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

32 / 119

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

33 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu Luzem (DPPL):

34 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

35 / 119

W których dokumentach będących obowiązkowo w pojeździe, zawarte są informacje o charakterystyce zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne?

36 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

37 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

38 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

39 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

40 / 119

Czy widniejący w dokumencie przewozowym zapis „1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I” jest właściwy?

41 / 119

Jakie działania powinien podjąć kierowca w przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego?

42 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

43 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

44 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

45 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

46 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

47 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

48 / 119

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

49 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

50 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

51 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

52 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

53 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

54 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

55 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

56 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

57 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

58 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

59 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

60 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

61 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

62 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

63 / 119

Przy transporcie próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupa pakowania, jedynie z nalepką nr 8 – właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

64 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

65 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

66 / 119

W sytuacji wystąpienia wypadku podczas przewozu ADR, kierowca przekazuje właściwym służbom danego państwa:

67 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

68 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

69 / 119

Przy transporcie próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupa pakowania, jedynie z nalepką nr 8 – właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

70 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

71 / 119

Czyim obowiązkiem jest przekazanie kierowcy instrukcji pisemnych ADR przed rozpoczęciem transportu towarów niebezpiecznych?

72 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

73 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

74 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

75 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

76 / 119

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

77 / 119

W których dokumentach będących obowiązkowo w pojeździe, zawarte są informacje o charakterystyce zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne?

78 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

79 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

80 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

81 / 119

Ile instrukcji pisemnych ADR powinno być w kabinie pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w sztukach przesyłki?

82 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

83 / 119

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

84 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

85 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

86 / 119

Gdzie wskazane są informacje o zagrożeniach związanych z towarami niebezpiecznymi i wytyczne postępowania w razie wypadku?

87 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

88 / 119

Któryż dokumentów jest najistotniejszy do przeprowadzenia akcji ratunkowej na miejscu wypadku pojazdu ADR:

89 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

90 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

91 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

92 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

93 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

94 / 119

Takie oznaczenie „sztuki przesyłki” jest:

Question Image

95 / 119

O czym informuje znak „X” i numer występujące w górnej części poniższej tablicy?

Question Image

96 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

97 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

98 / 119

jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

99 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

100 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

101 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

102 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

103 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

104 / 119

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

105 / 119

Takie oznaczenie „sztuki przesyłki” jest:

Question Image

106 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

107 / 119

Ile instrukcji pisemnych ADR powinno być w kabinie pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w sztukach przesyłki?

108 / 119

W przypadku zaistnienia wypadku, kierowca powinien przekazać służbom ratowniczym:

109 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

110 / 119

Czyim obowiązkiem jest przekazanie kierowcy instrukcji pisemnych ADR przed rozpoczęciem transportu towarów niebezpiecznych?

111 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

112 / 119

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

113 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

114 / 119

Któryż dokumentów jest najistotniejszy do przeprowadzenia akcji ratunkowej na miejscu wypadku pojazdu ADR?

115 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

116 / 119

W sytuacji wystąpienia wypadku podczas przewozu ADR, kierowca przekazuje właściwym służbom danego państwa:

117 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

118 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

119 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image
0%

ADR 7

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry