ADR 5

/110
140

ADR 5

Podstawowe zasady i wyłączenia obowiązujące w przewozie towarów niebezpiecznych

1 / 110

Do czyich obowiązków należy upewnienie się, że pojazd nie jest przeładowany?

2 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

3 / 110

Jakie czynności wykonuje się podczas transportu dystrybucyjnego, gdy po częściowym rozładowaniu ilość towaru niebezpiecznego stała się mniejsza niż określona w ograniczeniach przepisu 1.1.3.6?

4 / 110

Jaki przewóz towarów niebezpiecznych nie wymaga stosowania przepisów ADR?

5 / 110

W dziale 1.10 zawarte są przepisy, które:

6 / 110

Do czego upoważnia wyłączenie przewozów spod ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6?

7 / 110

Jakie obowiązki ma rozładowca?

8 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

9 / 110

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

10 / 110

W jakim celu stosowana jest ochrona towarów niebezpiecznych podczas przewozu?

11 / 110

Jakie działania należy podjąć, gdy brak jest wymaganego oznakowania sztuk przesyłki?

12 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

13 / 110

Jakie towary może przewozić kierowca bez uprawnień ADR?

14 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

15 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

16 / 110

Jak mogą być przewożone towary niebezpieczne luzem?

17 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

18 / 110

Ładunek całkowity to:

19 / 110

Do kogo należy upewnienie się, że materiał niebezpieczny jest właściwie sklasyfikowany i dopuszczony do przewozu w ramach ADR?

20 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 litrów każdy, z olejem napędowym UN 1202, III grupy pakowania?

21 / 110

Jakie czynności wykonuje się podczas transportu dystrybucyjnego, gdy po częściowym rozładowaniu ilość towaru niebezpiecznego stała się mniejsza niż określona w ograniczeniach przepisu 1.1.3.6?

22 / 110

Który towar można przewieźć bez obowiązku oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami?

23 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

24 / 110

Dokument przewozowy jest sporządzany przez:

25 / 110

Co należy do obowiązków przewoźnika?

26 / 110

W dziale 1.10 zawarte są przepisy, które:

27 / 110

Przewóz w "sztukach przesyłki" to przewóz towarów niebezpiecznych:

28 / 110

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie ładunku i pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?

29 / 110

Jakich materiałów dotyczy plan ochrony towarów niebezpiecznych?

30 / 110

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

31 / 110

Do kogo należy upewnienie się, że materiał niebezpieczny jest właściwie sklasyfikowany i dopuszczony do przewozu w ramach ADR?

32 / 110

Co oznacza ten znak?

Question Image

33 / 110

Co oznacza przewóz drogowy w łańcuchu transportowym, zawierającym przewóz morski lub lotniczy?

34 / 110

Jakie standardy stosowane są podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych, oznakowanych nalepkami, w ilościach, które nie przekraczają ograniczeń 1.1.3.6, czyli wyłączeń dotyczących maksymalnych ilości przewożonych w jednostce transportowej?

35 / 110

Do czego upoważnia wyłączenie przewozów spod ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6?

36 / 110

Transport drogowy towarów niebezpiecznych:

37 / 110

Kto odpowiada za dobór opakowania?

38 / 110

Który towar można przewieźć bez obowiązku oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami?

39 / 110

Jakie czynności powinien wykonać kierowca, gdy podczas załadunku towarów niebezpiecznych w dokumentach przewozowych stwierdzi nieprawidłowości?

40 / 110

W jakiej sytuacji należy odmówić przewozu towaru niebezpiecznego?

41 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 litrów każdy, z olejem napędowym UN 1202, III grupy pakowania?

42 / 110

Co oznacza ten znak?

Question Image

43 / 110

Co zgodnie z przepisami ADR oznacza zwrot „kategoria tunelu”?

44 / 110

Kto odpowiada za dobór opakowania?

45 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

46 / 110

W jakiej sytuacji należy odmówić przewozu towaru niebezpiecznego?

47 / 110

Jakie działania należy podjąć, gdy brak jest wymaganego oznakowania sztuk przesyłki?

48 / 110

Jakie obowiązki ma doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych?

49 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

50 / 110

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy w ramach ADR:

51 / 110

Do czego upoważnia wyłączenie przewozów spod ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6?

52 / 110

Pojazd, który przewozi butle z gazem palnym:

53 / 110

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku jest:

54 / 110

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

55 / 110

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

56 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

57 / 110

W jakim celu stosowana jest ochrona towarów niebezpiecznych podczas przewozu?

58 / 110

W jakim celu stosowana jest ochrona towarów niebezpiecznych podczas przewozu?

59 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

60 / 110

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

61 / 110

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

62 / 110

Co oznacza ten znak?

Question Image

63 / 110

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie ładunku i pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?.

64 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 20 butli o zawartości 11 kg netto każda, zawierających UN 1965?

65 / 110

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy w ramach ADR:

66 / 110

Co powinien zawierać plan ochrony przewozu towarów dużego ryzyka?

67 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

68 / 110

Jakie czynności wykonuje się podczas transportu dystrybucyjnego, gdy po częściowym rozładowaniu ilość towaru niebezpiecznego stała się mniejsza niż określona w ograniczeniach przepisu 1.1.3.6?

69 / 110

Do czyich obowiązków należy upewnienie się, że pojazd nie jest przeładowany?

70 / 110

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

71 / 110

Podczas transportu drogowego gazów wystąpić mogą zwolnienia z wymagań transportowych, które obejmują:

72 / 110

Jak mogą być przewożone towary niebezpieczne luzem?

73 / 110

Jakie obowiązki ma rozładowca?

74 / 110

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „Przewóz zgodny z 1.1.4.2.1”, w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych?

75 / 110

Jakie czynności powinien wykonać kierowca, gdy podczas załadunku towarów niebezpiecznych w dokumentach przewozowych stwierdzi nieprawidłowości?

76 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

77 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 20 butli o zawartości 11 kg netto każda, zawierających UN 1965?

78 / 110

Jakie działania należy podjąć, gdy brak jest wymaganego oznakowania sztuk przesyłki?

79 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

80 / 110

Który towar można przewieźć bez obowiązku oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami?

81 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

82 / 110

Transport drogowy towarów niebezpiecznych:

83 / 110

Pojazd, który przewozi butle z gazem palnym:

84 / 110

Co powinien zawierać plan ochrony przewozu towarów dużego ryzyka?

85 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 Litrów każdy, z olejem napędowym UN 1202, III grupy pakowania?

86 / 110

Co jest potrzebne do przewozu 300 litrów ciekłego towaru niebezpiecznego drugiej kategorii transportowej w sztukach przesyłki?

87 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

88 / 110

Jakie standardy stosowane są podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych, oznakowanych nalepkami, w ilościach, które nie przekraczają ograniczeń 1.1.3.6, czyli wyłączeń dotyczących maksymalnych ilości przewożonych w jednostce transportowej?

89 / 110

Podczas transportu drogowego gazów wystąpić mogą zwolnienia z wymagań transportowych, które obejmują:

90 / 110

W dziale 1.10 zawarte są przepisy, które:

91 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

92 / 110

Co oznacza przewóz drogowy w łańcuchu transportowym, zawierającym przewóz morski lub lotniczy?

93 / 110

Wypełniony dokument przewozowy:

94 / 110

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

95 / 110

W jakim celu stosowana jest ochrona towarów niebezpiecznych podczas przewozu?

96 / 110

Co powinien zawierać plan ochrony przewozu towarów dużego ryzyka?

97 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

98 / 110

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy w ramach ADR:

99 / 110

Co należy do obowiązków przewoźnika?

100 / 110

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku jest:

101 / 110

Kto odpowiada za dobór opakowania?

102 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

103 / 110

Jakie obowiązki ma doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych?

104 / 110

Jakich materiałów dotyczy plan ochrony towarów niebezpiecznych?

105 / 110

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku jest:

106 / 110

Co zgodnie z przepisami ADR oznacza zwrot „kategoria tunelu”?

107 / 110

Jaki przewóz towarów niebezpiecznych nie wymaga stosowania przepisów ADR?

108 / 110

Jakie obowiązki ma rozładowca?

109 / 110

Jakie standardy stosowane są podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych, oznakowanych nalepkami, w ilościach, które nie przekraczają ograniczeń 1.1.3.6, czyli wyłączeń dotyczących maksymalnych ilości przewożonych w jednostce transportowej?

110 / 110

Podczas transportu drogowego gazów wystąpić mogą zwolnienia z wymagań transportowych, które obejmują:

The average score is 66%

0%

ADR 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry