/18
419

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 18

W skład wyposażenia obsługowego cysterny wchodzą:

2 / 18

Zawory oddechowe montuje się w cysternach:

3 / 18

W jakim dokumencie, kierowca cysterny może znaleźć informacje o numerach UN przewożonych materiałów niebezpiecznych?

4 / 18

Co oznacza kod przejazdu przez tunele D/E?

5 / 18

Co oznacza kod przejazdu przez tunele B/D i B/E?

6 / 18

Co powinien zrobić kierowca cysterny, jeśli nalano materiał niebezpieczny do jej wnętrza, a w dokumencie przewozowym widnieje wpis, o zakazie transportu takiego materiału tą cysterną?

7 / 18

Kierowca ma transportować gazy skroplone. W jaki sposób zorientuje się, że daną cysterną można tego dokonać?

8 / 18

Jakie obowiązki ciążą przed napełnieniem cysterny na kierowcy?

9 / 18

Które z urządzeń minimalizuje zagrożenia występujące podczas napełniania i opróżniania cysterny?

10 / 18

Jakie informacje ze świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych może uzyskać kierowca cysterny?

11 / 18

Kiedy, w cysternach do przewozu trujących gazów skroplonych, należy przygotować do działania urządzenie do uruchamiania szybko zamykającego się zaworu wewnętrznego?

12 / 18

Ile egzemplarzy instrukcji pisemnych ADR powinno znajdować się w pojeździe-cysternie wie loko morowej?

13 / 18

Który element, wg przepisów ADR, jest urządzeniem zabezpieczającym cysternę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

14 / 18

Czy osoba mająca napełniać cysternę, ma prawo żądać od kierowcy przedłożenia świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

15 / 18

Układ oddolnego opróżniania cysterny zawiera:

16 / 18

Podzielenie cysterny na szczelne komory następuje za pomocą:

17 / 18

Co oznacza cyfra „zero” umieszczona na drugiej pozycji numeru rozpoznawczego zagrożenia?

18 / 18

Kogo i o czym informują instrukcje pisemne ADR?

The average score is 84%

0%Przewiń do góry