/18
80

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 18

Które z urządzeń minimalizuje zagrożenia występujące podczas napełniania i opróżniania cysterny?

2 / 18

W skład wyposażenia konstrukcyjnego cysterny wchodzą:

3 / 18

Wewnętrzny zawór odcinający:

4 / 18

Jakie obowiązki ma kierowca cysterny podczas kontroli drogowej?

5 / 18

Jakie warunki powinny spełniać zawory oddechowe w cysternach do przewozu cieczy?

6 / 18

Co należy do obowiązków kierowcy napełnionej cysterny przed rozpoczęciem jazdy?

7 / 18

Jakie obowiązki ciążą przed napełnieniem cysterny na kierowcy?

8 / 18

W jakim dokumencie zapisany jest termin dopuszczenia pojazdu-cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych?

9 / 18

Przegrody w cysternie:

10 / 18

Który element, wg przepisów ADR, jest urządzeniem zabezpieczającym cysternę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

11 / 18

W jakim celu używa się rękawic ochronnych, podczas napełniania Lub opróżniania cystern gazami skroplonymi, schłodzonymi?

12 / 18

Co powinno zawierać prawidłowe oznakowanie pojazdu z kontenerem-cysterną?

13 / 18

Kiedy należy stosować rękawice ochronne zapewniające izolację cieplną?

14 / 18

Kiedy, w cysternach do przewozu trujących gazów skroplonych, należy przygotować do działania urządzenie do uruchamiania szybko zamykającego się zaworu wewnętrznego?

15 / 18

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w przypadku uwolnienia się materiału niebezpiecznego z cysterny?

16 / 18

Co wskazuje numer rozpoznawczy zagrożenia w górnej części pomarańczowej tablicy?

17 / 18

Główny wyłącznik akumulatora:

18 / 18

Urządzenia zamykające powinny:

The average score is 84%

0%Przewiń do góry