/18
319

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 18

Kierowca opróżniający cysternę z materiału zapalnego klasy 2 powinien:

2 / 18

Jakie materiały niebezpieczne można przewozić w cysternie

3 / 18

W jakim momencie przeprowadzana jest kontrola stopnia napełnienia cysterny?

4 / 18

Zawory oddechowe montuje się w cysternach:

5 / 18

Który element, wg przepisów ADR, jest urządzeniem zabezpieczającym cysternę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

6 / 18

Podczas skrętu napełnioną cysterną w prawo, większość cieczy znajduje się:

7 / 18

Główny wyłącznik akumulatora:

8 / 18

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

9 / 18

Układ oddolnego opróżniania cysterny zawiera:

10 / 18

Zawór bezpieczeństwa jest urządzeniem wymaganym:

11 / 18

Gdy dokumencie przewozowym widnieje wpis UN1053 SIARKOWODÓR 2.3 (2.1) (B/D), wówczas można przejechać przez:

12 / 18

Co powinno zawierać prawidłowe oznakowanie pojazdu z kontenerem-cysterną?

13 / 18

Uziemienie cysterny jest obowiązkowe przy numerze rozpoznawczym zagrożenia:

14 / 18

Układ opróżniania cysterny wielokomorowej:

15 / 18

Podzielenie cysterny na szczelne komory następuje za pomocą:

16 / 18

Cysterną stałą nazywany jest:

17 / 18

Co oznacza kod przejazdu przez tunele C/D i C/E?

18 / 18

Ile egzemplarzy instrukcji pisemnych ADR powinno znajdować się w pojeździe-cysternie wie loko morowej?

The average score is 85%

0%Przewiń do góry