/18
154

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 18

Co powinno zawierać prawidłowe oznakowanie pojazdu z kontenerem-cysterną?

2 / 18

Cysterna transportuje materiał niebezpieczny UN 1203 o kodzie ograniczeń przewozu przez tunele „D/E”. Możliwe jest więc dokonanie przewozu przez:

3 / 18

W którym dokumencie widnieje informacja, jakie osobiste wyposażenie ochronne jest wymagane podczas przewozu w cysternie materiału UN1203?

4 / 18

Kierowca ma transportować gazy skroplone. W jaki sposób zorientuje się, że daną cysterną można tego dokonać?

5 / 18

Przegrody w cysternie:

6 / 18

Który element, wg przepisów ADR, jest urządzeniem zabezpieczającym cysternę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

7 / 18

W skład wyposażenia konstrukcyjnego cysterny wchodzą:

8 / 18

Wewnętrzny zawór zamykający w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych powinien:

9 / 18

Podzielenie cysterny na szczelne komory następuje za pomocą:

10 / 18

Czy osoba mająca napełniać cysternę, ma prawo żądać od kierowcy przedłożenia świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

11 / 18

Dlaczego metoda napełniania w układzie zamkniętym jest bezpieczniejsza od metody napełniania w układzie otwartym?

12 / 18

Co powinien zrobić kierowca cysterny, jeśli nalano materiał niebezpieczny do jej wnętrza, a w dokumencie przewozowym widnieje wpis, o zakazie transportu takiego materiału tą cysterną?

13 / 18

Kogo i o czym informują instrukcje pisemne ADR?

14 / 18

Gdy dokumencie przewozowym widnieje wpis UN1053 SIARKOWODÓR 2.3 (2.1) (B/D), wówczas można przejechać przez:

15 / 18

Cysterną stałą nazywany jest:

16 / 18

Główny wyłącznik akumulatora:

17 / 18

Jakie materiały niebezpieczne można przewozić w cysternie

18 / 18

Gaśnice, będące wyposażeniem pojazdu-cysterny:

The average score is 84%

0%Przewiń do góry