/18
5244

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 18

W jakiej sytuacji wymagane są tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia?

2 / 18

Który element, wg przepisów ADR, jest urządzeniem zabezpieczającym cysternę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

3 / 18

Kogo i o czym informują instrukcje pisemne ADR?

4 / 18

Jakie czynności powinien wykonać kierowca cysterny, aby zmniejszyć skutki falowania cieczy w zbiorniku?

5 / 18

Kierowca ma transportować gazy skroplone. W jaki sposób zorientuje się, że daną cysterną można tego dokonać?

6 / 18

Wewnętrzny zawór odcinający:

7 / 18

Materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu w cysternie:

8 / 18

Co powinien zrobić kierowca cysterny, jeśli nalano materiał niebezpieczny do jej wnętrza, a w dokumencie przewozowym widnieje wpis, o zakazie transportu takiego materiału tą cysterną?

9 / 18

W jakiej sytuacji wymagane są tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia?

10 / 18

Kiedy, w cysternach do przewozu trujących gazów skroplonych, należy przygotować do działania urządzenie do uruchamiania szybko zamykającego się zaworu wewnętrznego?

11 / 18

Czy osoba mająca napełniać cysternę, ma prawo żądać od kierowcy przedłożenia świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

12 / 18

Cysterna transportuje 20 t materiału niebezpiecznego UN 5259 o kodzie ograniczeń przewozu przez tunele „D”. Możliwe jest więc dokonanie przewozu przez:

13 / 18

Wewnętrzny zawór odcinający:

14 / 18

Co należy do obowiązków kierowcy napełnionej cysterny przed rozpoczęciem jazdy?

15 / 18

Cysterna transportuje 20 t materiału niebezpiecznego UN 5259 o kodzie ograniczeń przewozu przez tunele „D”. Możliwe jest więc dokonanie przewozu przez:

16 / 18

Układ opróżniania cysterny wielokomorowej:

17 / 18

Bezpośrednio po opróżnieniu zbiornika należy w pierwszej kolejności zamknąć:

18 / 18

Jakie materiały niebezpieczne można przewozić w cysternie?

The average score is 83%

0%Przewiń do góry