/18
37

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 18

Ile egzemplarzy instrukcji pisemnych ADR powinno znajdować się w pojeździe-cysternie wie loko morowej?

2 / 18

Który element, wg przepisów ADR, jest urządzeniem zabezpieczającym cysternę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

3 / 18

Główny wyłącznik akumulatora:

4 / 18

Zadaniem kierowcy jest transport pustej cysterny do czyszczenia. Aby zbiornik był dobrze wywietrzony, dozwolona jest jazda z otwartymi pokrywami górnymi?

5 / 18

Co oznacza kod przejazdu przez tunele D/E?

6 / 18

Jakie materiały niebezpieczne można przewozić w cysternie

7 / 18

W jakim okresie materiały niebezpieczne przewożone w cysternach podlegają przepisom ADR?

8 / 18

Czy podczas jazdy istnieje ryzyko zmiany stopnia napełnienia zamkniętej cysterny, przewożącej materiały ciekłe?

9 / 18

W którym dokumencie widnieje informacja, jakie osobiste wyposażenie ochronne jest wymagane podczas przewozu w cysternie materiału UN1203?

10 / 18

Wewnętrzny zawór zamykający w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych powinien:

11 / 18

W jakim dokumencie zawarta jest informacja o dopuszczeniu do eksploatacji cysterny stałej:

12 / 18

Instrukcje pisemne, znajdujące się w pojeździe cysternie powinny być:

13 / 18

Układ opróżniania cysterny wielokomorowej:

14 / 18

Materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu w cysternie:

15 / 18

W co powinny być wyposażone cysterny przenośne przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych klas od 3 do 9?

16 / 18

Urządzenia zamykające powinny:

17 / 18

W jakiej sytuacji właz cysterny może być otwarty?

18 / 18

Co oznacza zwrot „maksymalne ciśnienie robocze”?

The average score is 84%

0%Przewiń do góry