/18
193

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 18

W cysternach dla kodu LGBF mogą być przewożone:

2 / 18

Cysterna o kodzie R30BN przeznaczona jest do:

3 / 18

Dlaczego metoda napełniania w układzie zamkniętym jest bezpieczniejsza od metody napełniania w układzie otwartym?

4 / 18

W jakiej sytuacji właz cysterny może być otwarty?

5 / 18

Cysterna ma być napełniana od góry materiałami niebezpiecznymi o właściwościach palnych. Jakie zasady bezpieczeństwa należy przedsięwziąć?

6 / 18

Konstrukcja kontenerów-cystern umożliwia:

7 / 18

Czy podczas jazdy istnieje ryzyko zmiany stopnia napełnienia zamkniętej cysterny, przewożącej materiały ciekłe?

8 / 18

W skład wyposażenia konstrukcyjnego cysterny wchodzą:

9 / 18

W skład urządzeń bezpieczeństwa w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu wchodzą:

10 / 18

W jakim celu stosuje się płytki bezpieczeństwa?

11 / 18

Jaka minimalna ilość proszku gaśniczego powinna być zawarta w gaśnicach umieszczonych na pojeździe-cysternie o DMC 12 ton?

12 / 18

Ile pomarańczowych tablic może być umieszczonych na pojeździe-cysternie jednokomorowej, przewożącej jeden materiał niebezpieczny?

13 / 18

Któryż dokumentów jest najistotniejszy dla służb ratowniczych podczas prowadzenia akcji ratunkowej przy cysternie ADR?

14 / 18

Cysterna transportuje 20 t materiału niebezpiecznego UN 5259 o kodzie ograniczeń przewozu przez tunele „D”. Możliwe jest więc dokonanie przewozu przez:

15 / 18

Co oznacza cyfra „zero” umieszczona na drugiej pozycji numeru rozpoznawczego zagrożenia?

16 / 18

Układ opróżniania cysterny wielokomorowej:

17 / 18

W jakim celu stosuje się płytki bezpieczeństwa?

18 / 18

Główny wyłącznik akumulatora:

The average score is 86%

0%Przewiń do góry