/18
944

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 18

W skład urządzeń bezpieczeństwa w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu wchodzą:

2 / 18

Co należy do obowiązków kierowcy napełnionej cysterny przed rozpoczęciem jazdy?

3 / 18

Jakie czynności powinien wykonać kierowca w przypadku uwolnienia się materiału niebezpiecznego z cysterny?

4 / 18

Jakie obowiązki ma kierowca cysterny podczas kontroli drogowej?

5 / 18

Kiedy kierowca powinien mieć ze sobą świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

6 / 18

Wewnętrzny zawór odcinający:

7 / 18

Gdy dokumencie przewozowym widnieje wpis UN1053 SIARKOWODÓR 2.3 (2.1) (B/D), wówczas można przejechać przez:

8 / 18

W jakim okresie materiały niebezpieczne przewożone w cysternach podlegają przepisom ADR?

9 / 18

Wewnętrzny zawór zamykający w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych powinien:

10 / 18

Kogo i o czym informują instrukcje pisemne ADR?

11 / 18

W jakim dokumencie zapisany jest termin dopuszczenia pojazdu-cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych?

12 / 18

Jakie warunki powinny spełniać zawory oddechowe w cysternach do przewozu cieczy?

13 / 18

Cysterna ma być napełniana od góry materiałami niebezpiecznymi o właściwościach palnych. Jakie zasady bezpieczeństwa należy przedsięwziąć?

14 / 18

Cysterna do przewozu odpadów napełniania podciśnieniowo powinna:

15 / 18

Ile pomarańczowych tablic może być umieszczonych na pojeździe-cysternie jednokomorowej, przewożącej jeden materiał niebezpieczny?

16 / 18

Kierowca ma transportować gazy skroplone. W jaki sposób zorientuje się, że daną cysterną można tego dokonać?

17 / 18

W jakim momencie przeprowadzana jest kontrola stopnia napełnienia cysterny?

18 / 18

Przegrody w cysternie:

The average score is 82%

0%Przewiń do góry