/30
332

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 Litrów każdy, z olejem napędowym UN 1202, III grupy pakowania?

2 / 30

„Kod ograniczeń przewozu przez tunele”, to:

3 / 30

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

4 / 30

Klasa 5.2 ADR obejmuje:

5 / 30

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

6 / 30

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

7 / 30

Do zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 9 zalicza się:

8 / 30

Kto może kontrolować na drodze pojazdy przewożące materiały niebezpieczne?

9 / 30

Klasa 6.1 ADR obejmuje:

10 / 30

Podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych obowiązuje:

11 / 30

Materiałów klasy 4.3 nie należy gasić wodą, gdyż:

12 / 30

Który towar można przewieźć bez obowiązku oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami?

13 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

14 / 30

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

15 / 30

Zakaz umieszczania materiałów niebezpiecznych razem w jednym pojeździe dotyczy:

16 / 30

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zalicza się płyn do płukania oczu. Jest on:

17 / 30

Jakie czynności powinien wykonać kierowca, gdy podczas załadunku towarów niebezpiecznych w dokumentach przewozowych stwierdzi nieprawidłowości?

18 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

19 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

20 / 30

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

21 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

22 / 30

Umowa ADR:

23 / 30

Transportowany w opakowaniach materiał ciekły przemieszcza się:

24 / 30

Przewóz towaru niebezpiecznego UN 1203 w sztukach przesyłki, z kodem ograniczeń „D/E”, jest dozwolony w:

Question Image

25 / 30

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku czy rozładunku towarów niebezpiecznych jest:

26 / 30

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

27 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem palnym jest:

28 / 30

Sztuki przesyłki z nalepkami 6.1 lub 6.2 oraz próżne nieoczyszczone opakowania:

29 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

30 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

The average score is 83%

0%Przewiń do góry