/30
1576

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Co oznacza przewóz drogowy w łańcuchu transportowym, zawierającym przewóz morski lub lotniczy?

2 / 30

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe?

3 / 30

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

4 / 30

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

5 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem palnym jest:

6 / 30

Klasa 4.2 ADR obejmuje:

7 / 30

Umowa ADR:

8 / 30

Który towar można przewieźć bez obowiązku oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami?

9 / 30

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

10 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

11 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

12 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

13 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1003 POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE, 2.2 (5.1)”?

14 / 30

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

15 / 30

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 2555 NITROCELULOZA Z WODĄ, 4.1, GPU, (B).Przewożąc ten materiał w ilości wymagającej oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, można przejechać przez:

Question Image

16 / 30

Transportowany w opakowaniach materiał ciekły przemieszcza się:

17 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

18 / 30

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

19 / 30

Klasa 8 ADR obejmuje:

20 / 30

Co oznacza symbol „Y” w kodzie opakowania?

21 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

22 / 30

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

23 / 30

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku czy rozładunku towarów niebezpiecznych jest:

24 / 30

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia oparzeń termicznych?

25 / 30

Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych dotyczy:

26 / 30

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

27 / 30

Jakiego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, dotyczy wyłączenie spod regulacji ADR?

28 / 30

Kto odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

29 / 30

Pojazd lub zespół pojazdów o DMC ponad 7,5 tony, przewożący materiały niebezpieczne wyposaża się w co najmniej dwie gaśnice o łącznej zawartości środka gaśniczego:

30 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1733 TRÓJCHLOREK ANTYMONU, 8, II”?

The average score is 80%

0%Przewiń do góry