/30
11340

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Jakie środki należy zastosować przed rozpoczęciem przewozów towarów niebezpiecznych?

2 / 30

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

3 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „Przewóz zgodny z 1.1.4.2.1”, w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych?

4 / 30

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 2555 NITROCELULOZA Z WODĄ, 4.1, GPU, (B).Przewożąc ten materiał w ilości wymagającej oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, można przejechać przez:

Question Image

5 / 30

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

6 / 30

Ograniczenia do oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, wynikające z przewozu określonych ilości towarów niebezpiecznych, dotyczą:

7 / 30

Klasa 4.3 ADR obejmuje:

8 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

9 / 30

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

10 / 30

Czym powinien być gaszony pożar silnika pojazdu, w którym paliwem jest olej napędowy?

11 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

12 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

13 / 30

Podczas transportu drogowego gazów wystąpić mogą zwolnienia z wymagań transportowych, które obejmują:

14 / 30

Jakie obowiązki ma rozładowca?

15 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

16 / 30

Podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych obowiązuje:

17 / 30

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

18 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

19 / 30

W sytuacji wystąpienia wypadku podczas przewozu ADR, kierowca przekazuje właściwym służbom danego państwa:

20 / 30

Kanister do przewozu towarów niebezpiecznych powinien posiadać oznaczenia:

Question Image

21 / 30

Do zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 9 zalicza się:

22 / 30

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

23 / 30

Jeżeli doszło do pożaru samochodu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

24 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1733 TRÓJCHLOREK ANTYMONU, 8, II”?

25 / 30

Klasa 5.1 ADR obejmuje:

26 / 30

Umowa ADR:

27 / 30

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia u niego złamania kończyny?

28 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem palnym jest:

29 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

Question Image

30 / 30

Umowa ADR:

The average score is 77%

0%Przewiń do góry