/30
196

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

2 / 30

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku czy rozładunku towarów niebezpiecznych jest:

3 / 30

„Opakowanie zbiorcze”:

4 / 30

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

5 / 30

W przepisach ADR towarami niebezpiecznymi nazywane są:

6 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

7 / 30

Co należy do obowiązków kierowcy pojazdu ADR przed załadunkiem?

8 / 30

Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych dotyczy:

9 / 30

Co oznacza symbol „Y” w kodzie opakowania?

10 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

11 / 30

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

12 / 30

Co jest potrzebne do przewozu 300 litrów ciekłego towaru niebezpiecznego drugiej kategorii transportowej w sztukach przesyłki?

13 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

14 / 30

W dziale 1.10 zawarte są przepisy, które:

15 / 30

Gdzie wskazane są informacje o zagrożeniach związanych z towarami niebezpiecznymi i wytyczne postępowania w razie wypadku?

16 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1003 POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE, 2.2 (5.1)”?

17 / 30

W pojazdach przewożących towary niebezpieczne powinny znajdować się gaśnice proszkowe, które:

18 / 30

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie ładunku i pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?.

19 / 30

Zakaz umieszczania materiałów niebezpiecznych razem w jednym pojeździe dotyczy:

20 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

21 / 30

Jeżeli doszło do pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

22 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1003 POWIETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE, 2.2 (5.1)”?

23 / 30

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

24 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

25 / 30

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

26 / 30

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

27 / 30

W pojazdach przewożących towary niebezpieczne powinny znajdować się gaśnice proszkowe, które:

28 / 30

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

29 / 30

Przewóz 12 ton brutto sztuk przesyłki zawierających towar niebezpieczny w ilościach ograniczonych jest dozwolony w:

Question Image

30 / 30

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 6.1 zalicza się:

The average score is 83%

0%Przewiń do góry