/30
717

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych obowiązuje:

2 / 30

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

3 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

Question Image

4 / 30

Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych dotyczy:

5 / 30

Klasa 4.3 ADR obejmuje:

6 / 30

Do czego upoważnia wyłączenie przewozów spod ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6?

7 / 30

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe?

8 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

9 / 30

Transportowany w opakowaniach materiał ciekły przemieszcza się:

10 / 30

Materiałów klasy 4.3 nie należy gasić wodą, ponieważ:

11 / 30

Transport materiałów klasy 3 w kontenerze cysternie o pojemności maksymalnej 3000 litrów:

12 / 30

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

13 / 30

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

14 / 30

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

15 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

16 / 30

Przy transporcie próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupa pakowania, jedynie z nalepką nr 8 – właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

17 / 30

Transportując wg przepisów ADR odpady niebezpieczne niezbędne jest:

18 / 30

Do czyich obowiązków należy upewnienie się, że pojazd nie jest przeładowany?

19 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem palnym jest:

20 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

21 / 30

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się kamizelki ostrzegawcze. Powinny one:

22 / 30

Co należy do obowiązków kierowcy pojazdu ADR przed załadunkiem?

23 / 30

W przepisach ADR towarami niebezpiecznymi nazywane są:

24 / 30

Kto odpowiada za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe?

25 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

26 / 30

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

27 / 30

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

28 / 30

Co oznacza symbol „Y” w kodzie opakowania?

29 / 30

Przewóz towaru niebezpiecznego UN 1203 w sztukach przesyłki, z kodem ograniczeń „D/E”, jest dozwolony w:

Question Image

30 / 30

Ograniczenia do oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, wynikające z przewozu określonych ilości towarów niebezpiecznych, dotyczą:

The average score is 84%

0%Przewiń do góry