/30
793

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

2 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1580 CHLOROPIKRYNA, 6.1,1”?

3 / 30

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

4 / 30

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

5 / 30

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 2555 NITROCELULOZA Z WODĄ, 4.1, GPU, (B).Przewożąc ten materiał w ilości wymagającej oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, można przejechać przez:

Question Image

6 / 30

Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych dotyczy:

7 / 30

Klasa 6.1 ADR obejmuje:

8 / 30

Przewóz 12 ton brutto sztuk przesyłki zawierających towar niebezpieczny w ilościach ograniczonych jest dozwolony w:

Question Image

9 / 30

Oznaczenie pojazdu lub zespołu pojazdów z przodu i z tyłu tym znakiem jest:

Question Image

10 / 30

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 1017 CHLOR 2.3 (5.1,8) (C/D) dwie butle, 100 kg oraz -1 100 kg.Pojazd przewożący te materiały może przejechać przez:

11 / 30

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 8 zalicza się:

12 / 30

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

13 / 30

Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych dotyczy:

14 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

15 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

16 / 30

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

17 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

18 / 30

Do czyich obowiązków należy upewnienie się, że pojazd nie jest przeładowany?

19 / 30

Transportując przesyłkę oznaczoną poniższą nalepką, należy:

Question Image

20 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1733 TRÓJCHLOREK ANTYMONU, 8, II”?

21 / 30

Prawidłowe zamocowanie ładunku można zapewnić poprzez:

22 / 30

Ograniczenia do oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, wynikające z przewozu określonych ilości towarów niebezpiecznych, dotyczą:

23 / 30

Numer telefonu alarmowego służb ratunkowych, to:

24 / 30

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

25 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

Question Image

26 / 30

Jakie obowiązki ma rozładowca?

27 / 30

W pojazdach przewożących towary niebezpieczne powinny znajdować się gaśnice proszkowe, które:

28 / 30

Jakich towarów ADR nie wolno przewozić w tunelu?

29 / 30

Kto może kontrolować na drodze pojazdy przewożące materiały niebezpieczne?

30 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

The average score is 82%

0%Przewiń do góry