/44
137

C6

Pojazdy – warunki i wyposażenie

1 / 44

Kiedy kierowca powinien mieć ze sobą świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

2 / 44

Co oznacza kod przejazdu przez tunele C/D i C/E?

3 / 44

Co oznacza kod przejazdu przez tunele C/D i C/E?

4 / 44

Co oznacza kod przejazdu przez tunele D/E?

5 / 44

Górne napełnienie cysterny następuje przez:

6 / 44

Co oznacza kod przejazdu przez tunele B/D i B/E?

7 / 44

Gdy dokumencie przewozowym widnieje wpis UN1053 SIARKOWODÓR 2.3 (2.1) (B/D), wówczas można przejechać przez:

8 / 44

Podczas mocnego hamowania na prostym odcinku drogi, kierujący cysterną powinien uwzględniać:

9 / 44

Czy dozwolone jest palenie tytoniu podczas napełniania, bądź opróżniania cysterny?

10 / 44

Który pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

11 / 44

Jaki czynnik powoduje falowanie podłużne cieczy w zbiorniku cysterny?

12 / 44

W jakim dokumencie zapisany jest termin dopuszczenia pojazdu-cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych?

13 / 44

Gdy dokumencie przewozowym widnieje wpis UN1017 CHLOR 2.3 (5.1,8) (C/D) 19000 kg, wówczas można przejechać przez:

14 / 44

Jaka minimalna ilość proszku gaśniczego powinna być zawarta w gaśnicach umieszczonych na pojeździe-cysternie o DMC 12 ton?

15 / 44

Kiedy kierowca powinien mieć ze sobą świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?

16 / 44

Podczas skrętu napełnioną cysterną w prawo, większość cieczy znajduje się:

17 / 44

Jaki czynnik powoduje falowanie podłużne cieczy w zbiorniku cysterny?

18 / 44

W jakim dokumencie zawarta jest informacja o dopuszczeniu do eksploatacji cysterny stałej:

19 / 44

Ile gaśnic powinno być na wyposażeniu pojazdu-cysterny o DMC ponad 7,5 t?

20 / 44

Gaśnice, będące wyposażeniem pojazdu-cysterny:

21 / 44

Gdy dokumencie przewozowym widnieje wpis UN1053 SIARKOWODÓR 2.3 (2.1) (B/D), wówczas można przejechać przez:

22 / 44

Kiedy należy stosować rękawice ochronne zapewniające izolację cieplną?

23 / 44

Czy dozwolone jest palenie tytoniu podczas napełniania, bądź opróżniania cysterny?

24 / 44

Co oznacza kod przejazdu przez tunele D/E?

25 / 44

Czy podczas jazdy istnieje ryzyko zmiany stopnia napełnienia zamkniętej cysterny, przewożącej materiały ciekłe?

26 / 44

Jaka minimalna ilość proszku gaśniczego powinna być zawarta w gaśnicach umieszczonych na pojeździe-cysternie o DMC 12 ton?

27 / 44

Co oznacza kod przejazdu przez tunele B/D i B/E?

28 / 44

Czy podczas jazdy istnieje ryzyko zmiany stopnia napełnienia zamkniętej cysterny, przewożącej materiały ciekłe?

29 / 44

Cysterna transportuje 20 t materiału niebezpiecznego UN 5259 o kodzie ograniczeń przewozu przez tunele „D”. Możliwe jest więc dokonanie przewozu przez:

30 / 44

Jakie czynności powinien wykonać kierowca cysterny, aby zmniejszyć skutki falowania cieczy w zbiorniku?

31 / 44

W jakim celu używa się rękawic ochronnych, podczas napełniania Lub opróżniania cystern gazami skroplonymi, schłodzonymi?

32 / 44

Kiedy należy stosować rękawice ochronne zapewniające izolację cieplną?

33 / 44

Jakie czynności należy wykonać, gdy zbiornik z gazem skroplonym (LPG) został w trakcie napełniania przypadkowo przepełniony?

34 / 44

Podczas mocnego hamowania na prostym odcinku drogi, kierujący cysterną powinien uwzględniać:

35 / 44

W jakim dokumencie, kierowca cysterny może znaleźć informacje o numerach UN przewożonych materiałów niebezpiecznych?

36 / 44

Jakie czynności należy wykonać, gdy zbiornik z gazem skroplonym (LPG) został w trakcie napełniania przypadkowo przepełniony?

37 / 44

Cysterna transportuje 20 t materiału niebezpiecznego UN 5259 o kodzie ograniczeń przewozu przez tunele „D”. Możliwe jest więc dokonanie przewozu przez:

38 / 44

Cysterna transportuje materiał niebezpieczny UN 1203 o kodzie ograniczeń przewozu przez tunele „D/E”. Możliwe jest więc dokonanie przewozu przez:

39 / 44

W jakim miejscu można zaparkować cysternę przewożącą materiały niebezpieczne, gdy wymagany jest jej nadzór podczas postoju?

40 / 44

W jakim miejscu można zaparkować cysternę przewożącą materiały niebezpieczne, gdy wymagany jest jej nadzór podczas postoju?

41 / 44

W jakim celu używa się rękawic ochronnych, podczas napełniania lub opróżniania cystern gazami skroplonymi, schłodzonymi?

42 / 44

Cysterna transportuje 20 t materiału niebezpiecznego UN 5259 o kodzie ograniczeń przewozu przez tunele „D”. Możliwe jest więc dokonanie przewozu przez:

43 / 44

Jakie czynności powinien wykonać kierowca cysterny, aby zmniejszyć skutki falowania cieczy w zbiorniku?

44 / 44

Czy podczas jazdy istnieje ryzyko zmiany stopnia napełnienia zamkniętej cysterny, przewożącej materiały ciekłe?

0%Przewiń do góry