/31
56

C5

Wyposażenie cystern

1 / 31

Jaką funkcję ma „odpowietrznik” zamontowany na zaworze spustowym fazy ciekłej, cystern przewożących gazy skroplone?

2 / 31

Jaką funkcję ma „odpowietrznik” zamontowany na zaworze spustowym fazy ciekłej, cystern przewożących gazy skroplone?

3 / 31

Podzielenie cysterny na szczelne komory następuje za pomocą:

4 / 31

Urządzenia zamykające powinny:

5 / 31

Przegrody w cysternie:

6 / 31

Co zapobiega tworzeniu się nadmiernego podciśnienia i nadciśnienia w zbiorniku?

7 / 31

W jakim celu stosuje się płytki bezpieczeństwa?

8 / 31

W jakim celu stosuje się płytki bezpieczeństwa?

9 / 31

Układ oddolnego opróżniania cysterny zawiera:

10 / 31

Kierowca opróżniający cysternę z materiału zapalnego klasy 2 powinien:

11 / 31

Przegrody w cysternie:

12 / 31

W co powinny być wyposażone cysterny przenośne przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych klas od 3 do 9?

13 / 31

Układ oddolnego opróżniania cysterny zawiera:

14 / 31

W skład urządzeń bezpieczeństwa w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu wchodzą:

15 / 31

Kiedy, w cysternach do przewozu trujących gazów skroplonych, należy przygotować do działania urządzenie do uruchamiania szybko zamykającego się zaworu wewnętrznego?

16 / 31

Urządzenia zamykające powinny:

17 / 31

Wewnętrzny zawór zamykający w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych powinien:

18 / 31

Gdzie umieszczona jest informacja o dacie ostatniego badania cysterny?

19 / 31

Wewnętrzny zawór odcinający:

20 / 31

W co powinny być wyposażone cysterny przenośne przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych klas od 3 do 9?

21 / 31

Wewnętrzny zawór odcinający:

22 / 31

W skład urządzeń bezpieczeństwa w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu wchodzą:

23 / 31

Kierowca opróżniający cysternę z materiału zapalnego klasy 2 powinien:

24 / 31

Kiedy, w cysternach do przewozu trujących gazów skroplonych, należy przygotować do działania urządzenie do uruchamiania szybko zamykającego się zaworu wewnętrznego?

25 / 31

Wewnętrzny zawór zamykający w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych powinien:

26 / 31

Falochrony w cysternie to:

27 / 31

Podzielenie cysterny na szczelne komory następuje za pomocą:

28 / 31

Wewnętrzny zawór odcinający:

29 / 31

Przegrody w cysternie:

30 / 31

Wewnętrzny zawór zamykający w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych powinien:

31 / 31

W skład urządzeń bezpieczeństwa w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu wchodzą:

0%Przewiń do góry