/31
146

C5

Wyposażenie cystern

1 / 31

W skład urządzeń bezpieczeństwa w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu wchodzą:

2 / 31

W skład urządzeń bezpieczeństwa w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu wchodzą:

3 / 31

Urządzenia zamykające powinny:

4 / 31

Przegrody w cysternie:

5 / 31

Falochrony w cysternie to:

6 / 31

Co zapobiega tworzeniu się nadmiernego podciśnienia i nadciśnienia w zbiorniku?

7 / 31

W jakim celu stosuje się płytki bezpieczeństwa?

8 / 31

Kiedy, w cysternach do przewozu trujących gazów skroplonych, należy przygotować do działania urządzenie do uruchamiania szybko zamykającego się zaworu wewnętrznego?

9 / 31

Układ oddolnego opróżniania cysterny zawiera:

10 / 31

W co powinny być wyposażone cysterny przenośne przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych klas od 3 do 9?

11 / 31

W skład urządzeń bezpieczeństwa w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazu wchodzą:

12 / 31

Wewnętrzny zawór odcinający:

13 / 31

Podzielenie cysterny na szczelne komory następuje za pomocą:

14 / 31

Wewnętrzny zawór zamykający w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych powinien:

15 / 31

Wewnętrzny zawór zamykający w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych powinien:

16 / 31

Kiedy, w cysternach do przewozu trujących gazów skroplonych, należy przygotować do działania urządzenie do uruchamiania szybko zamykającego się zaworu wewnętrznego?

17 / 31

Urządzenia zamykające powinny:

18 / 31

Przegrody w cysternie:

19 / 31

W co powinny być wyposażone cysterny przenośne przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych klas od 3 do 9?

20 / 31

Wewnętrzny zawór zamykający w cysternach i kontenerach-cysternach do przewozu gazów skroplonych palnych powinien:

21 / 31

Wewnętrzny zawór odcinający:

22 / 31

W jakim celu stosuje się płytki bezpieczeństwa?

23 / 31

Układ oddolnego opróżniania cysterny zawiera:

24 / 31

Jaką funkcję ma „odpowietrznik” zamontowany na zaworze spustowym fazy ciekłej, cystern przewożących gazy skroplone?

25 / 31

Jaką funkcję ma „odpowietrznik” zamontowany na zaworze spustowym fazy ciekłej, cystern przewożących gazy skroplone?

26 / 31

Wewnętrzny zawór odcinający:

27 / 31

Kierowca opróżniający cysternę z materiału zapalnego klasy 2 powinien:

28 / 31

Kierowca opróżniający cysternę z materiału zapalnego klasy 2 powinien:

29 / 31

Przegrody w cysternie:

30 / 31

Gdzie umieszczona jest informacja o dacie ostatniego badania cysterny?

31 / 31

Podzielenie cysterny na szczelne komory następuje za pomocą:

0%Przewiń do góry