/24
70

C4

Użytkowanie cystern i ich konstrukcja

1 / 24

Bezpośrednio po opróżnieniu zbiornika należy w pierwszej kolejności zamknąć:

2 / 24

Zawór bezpieczeństwa jest urządzeniem wymaganym:

3 / 24

Który element, wg przepisów ADR, jest urządzeniem zabezpieczającym cysternę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

4 / 24

Wewnętrzny zawór odcinający:

5 / 24

Cysterna o kodzie R30BN przeznaczona jest do:

6 / 24

W jakiej sytuacji właz cysterny może być otwarty?

7 / 24

Cysterna o kodzie R30BN przeznaczona jest do:

8 / 24

Jakie warunki powinny spełniać zawory oddechowe w cysternach do przewozu cieczy?

9 / 24

Zawory oddechowe montuje się w cysternach:

10 / 24

Wewnętrzny zawór odcinający:

11 / 24

Kierowca ma transportować gazy skroplone. W jaki sposób zorientuje się, że daną cysterną można tego dokonać?

12 / 24

Dlaczego metoda napełniania w układzie zamkniętym jest bezpieczniejsza od metody napełniania w układzie otwartym?

13 / 24

Zawory oddechowe montuje się w cysternach:

14 / 24

Układ zamkniętego odprowadzania par stosowany jest:

15 / 24

Bezpośrednio po opróżnieniu zbiornika należy w pierwszej kolejności zamknąć:

16 / 24

Dlaczego metoda napełniania w układzie zamkniętym jest bezpieczniejsza od metody napełniania w układzie otwartym?

17 / 24

Kierowca ma transportować gazy skroplone. W jaki sposób zorientuje się, że daną cysterną można tego dokonać?

18 / 24

Który element, wg przepisów ADR, jest urządzeniem zabezpieczającym cysternę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

19 / 24

Za pomocą jakich elementów, powinny być zamykane otwory spustowe w cysternach opróżnianych od dołu?

20 / 24

Jakie warunki powinny spełniać zawory oddechowe w cysternach do przewozu cieczy?

21 / 24

Zadaniem kierowcy jest transport pustej cysterny do czyszczenia. Aby zbiornik był dobrze wywietrzony, dozwolona jest jazda z otwartymi pokrywami górnymi?

22 / 24

Zawory oddechowe montuje się w cysternach:

23 / 24

W jakiej sytuacji właz cysterny może być otwarty?

24 / 24

Kierowca ma transportować gazy skroplone. W jaki sposób zorientuje się, że daną cysterną można tego dokonać?

0%Przewiń do góry