/31
17

C1

Cysterny – Zasady przewozu i oznakowanie

1 / 31

Jakie materiały niebezpieczne można przewozić w cysternie

2 / 31

Jakie materiały niebezpieczne można przewozić w cysternie?

3 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

4 / 31

Jakie informacje ze świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych może uzyskać kierowca cysterny?

5 / 31

Materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu w cysternie:

6 / 31

Jakie informacje ze świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych może uzyskać kierowca cysterny?

7 / 31

Uziemienie cysterny jest obowiązkowe przy numerze rozpoznawczym zagrożenia:

8 / 31

Kiedy należy podłączyć przewód uziemiający, gdy cysterna ma być napełniona gazem łatwopalnym?

9 / 31

Cysterna ma być napełniana od góry materiałami niebezpiecznymi o właściwościach palnych Jakie zasady bezpieczeństwa należy przedsięwziąć?

10 / 31

Cysterna ma być napełniana od góry materiałami niebezpiecznymi o właściwościach palnych. Jakie zasady bezpieczeństwa należy przedsięwziąć?

11 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

12 / 31

Którego z materiałów niebezpiecznych, nie można przewozić w cysternie?

13 / 31

Uziemienie cysterny jest obowiązkowe przy numerze rozpoznawczym zagrożenia:

14 / 31

Co powinien zrobić kierowca cysterny, jeśli nalano materiał niebezpieczny do jej wnętrza, a w dokumencie przewozowym widnieje wpis, o zakazie transportu takiego materiału tą cysterną?

15 / 31

Cysterna ma być napełniana od góry materiałami niebezpiecznymi o właściwościach palnych. Jakie zasady bezpieczeństwa należy przedsięwziąć?

16 / 31

Jakie obowiązki ma kierowca cysterny podczas kontroli drogowej?

17 / 31

Co powinien zrobić kierowca cysterny, jeśli nalano materiał niebezpieczny do jej wnętrza, a w dokumencie przewozowym widnieje wpis, o zakazie transportu takiego materiału tą cysterną?

18 / 31

Materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu w cysternie:

19 / 31

Jaka jest rola uziemienia zbiornika podczas ich napełniania i opróżniania?

20 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

21 / 31

Kiedy należy podłączyć przewód uziemiający, gdy cysterna ma być napełniona gazem łatwopalnym?

22 / 31

Kiedy należy podłączyć przewód uziemiający, gdy cysterna ma być napełniona gazem łatwopalnym?

23 / 31

Cysterna do przewozu odpadów napełniania podciśnieniowo powinna:

24 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

25 / 31

Które z urządzeń minimalizuje zagrożenia występujące podczas napełniania i opróżniania cysterny?

26 / 31

Jakie obowiązki ma kierowca cysterny podczas kontroli drogowej?

27 / 31

W cysternach dla kodu LGBF mogą być przewożone:

28 / 31

Które z urządzeń minimalizuje zagrożenia występujące podczas napełniania i opróżniania cysterny?

29 / 31

Uziemienie cysterny jest obowiązkowe przy numerze rozpoznawczym zagrożenia:

30 / 31

Główny wyłącznik akumulatora:

31 / 31

Które z urządzeń minimalizuje zagrożenia występujące podczas napełniania i opróżniania cysterny?

0%Przewiń do góry