/119
149

ADR 7

Opakowania, oznakowanie, instrukcje pisemne

1 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

2 / 119

W których dokumentach będących obowiązkowo w pojeździe, zawarte są informacje o charakterystyce zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne?

3 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

4 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

5 / 119

Przy transporcie próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupa pakowania, jedynie z nalepką nr 8 – właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

6 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

7 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

8 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

9 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

10 / 119

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

11 / 119

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

12 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zalicza się płyn do płukania oczu. Jest on:

13 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

14 / 119

Takie oznaczenie „sztuki przesyłki” jest:

Question Image

15 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

16 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

17 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

18 / 119

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

19 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

20 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

21 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

22 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

23 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

24 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

25 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

26 / 119

Takie oznaczenie „sztuki przesyłki” jest:

Question Image

27 / 119

Któryż dokumentów jest najistotniejszy do przeprowadzenia akcji ratunkowej na miejscu wypadku pojazdu ADR?

28 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

29 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

30 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

31 / 119

Ile instrukcji pisemnych ADR powinno być w kabinie pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w sztukach przesyłki?

32 / 119

Jakie działania powinien podjąć kierowca w przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego:

33 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

34 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

35 / 119

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

36 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

37 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

38 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

39 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

40 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

41 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

42 / 119

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

43 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

44 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

45 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

46 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

47 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

48 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

49 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu Luzem (DPPL):

50 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

51 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

52 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

53 / 119

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

54 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

55 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

56 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

57 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

58 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

59 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

60 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

61 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

62 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

63 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

64 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

65 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

66 / 119

O czym informuje znak „X” i numer występujące w górnej części poniższej tablicy?

Question Image

67 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

68 / 119

W sytuacji wystąpienia wypadku podczas przewozu ADR, kierowca przekazuje właściwym służbom danego państwa:

69 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

70 / 119

jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

71 / 119

Któryż dokumentów jest najistotniejszy do przeprowadzenia akcji ratunkowej na miejscu wypadku pojazdu ADR:

72 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

73 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

74 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

75 / 119

Gdzie wskazane są informacje o zagrożeniach związanych z towarami niebezpiecznymi i wytyczne postępowania w razie wypadku?

76 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się kamizelki ostrzegawcze. Powinny one:

77 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

78 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zalicza się płyn do płukania oczu. Jest on:

79 / 119

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

80 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

81 / 119

W których dokumentach będących obowiązkowo w pojeździe, zawarte są informacje o charakterystyce zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne?

82 / 119

Przy transporcie próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupa pakowania, jedynie z nalepką nr 8 – właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

83 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

84 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

85 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

86 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

87 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

88 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

89 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

90 / 119

Ile instrukcji pisemnych ADR powinno być w kabinie pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w sztukach przesyłki?

91 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

92 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

93 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

94 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

95 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

96 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

97 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

98 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

99 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

100 / 119

Czyim obowiązkiem jest przekazanie kierowcy instrukcji pisemnych ADR przed rozpoczęciem transportu towarów niebezpiecznych?

101 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

102 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

103 / 119

Czy widniejący w dokumencie przewozowym zapis „1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I” jest właściwy?

104 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

105 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

106 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

107 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

108 / 119

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

109 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się kamizelki ostrzegawcze. Powinny one:

110 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

111 / 119

Czyim obowiązkiem jest przekazanie kierowcy instrukcji pisemnych ADR przed rozpoczęciem transportu towarów niebezpiecznych?

112 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

113 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

114 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

115 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

116 / 119

W przypadku zaistnienia wypadku, kierowca powinien przekazać służbom ratowniczym:

117 / 119

Jakie działania powinien podjąć kierowca w przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego?

118 / 119

W sytuacji wystąpienia wypadku podczas przewozu ADR, kierowca przekazuje właściwym służbom danego państwa:

119 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image
0%Przewiń do góry