/119
50

ADR 7

Opakowania, oznakowanie, instrukcje pisemne

1 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

2 / 119

Ile instrukcji pisemnych ADR powinno być w kabinie pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w sztukach przesyłki?

3 / 119

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

4 / 119

Czyim obowiązkiem jest przekazanie kierowcy instrukcji pisemnych ADR przed rozpoczęciem transportu towarów niebezpiecznych?

5 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

6 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu Luzem (DPPL):

7 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

8 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

9 / 119

W których dokumentach będących obowiązkowo w pojeździe, zawarte są informacje o charakterystyce zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne?

10 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

11 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

12 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

13 / 119

Czy widniejący w dokumencie przewozowym zapis „1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I” jest właściwy?

14 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

15 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

16 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

17 / 119

W których dokumentach będących obowiązkowo w pojeździe, zawarte są informacje o charakterystyce zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne?

18 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

19 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

20 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

21 / 119

Przy transporcie próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupa pakowania, jedynie z nalepką nr 8 – właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

22 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

23 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

24 / 119

Czyim obowiązkiem jest przekazanie kierowcy instrukcji pisemnych ADR przed rozpoczęciem transportu towarów niebezpiecznych?

25 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

26 / 119

jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

27 / 119

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

28 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

29 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

30 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

31 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

32 / 119

Gdzie wskazane są informacje o zagrożeniach związanych z towarami niebezpiecznymi i wytyczne postępowania w razie wypadku?

33 / 119

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

34 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

35 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

36 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

37 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

38 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

39 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

40 / 119

W sytuacji wystąpienia wypadku podczas przewozu ADR, kierowca przekazuje właściwym służbom danego państwa:

41 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

42 / 119

Takie oznaczenie „sztuki przesyłki” jest:

Question Image

43 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

44 / 119

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

45 / 119

W przypadku zaistnienia wypadku, kierowca powinien przekazać służbom ratowniczym:

46 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

47 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

48 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

49 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

50 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

51 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

52 / 119

Jakie działania powinien podjąć kierowca w przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego?

53 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

54 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

55 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się maski ucieczkowe. Są one:

56 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

57 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

58 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

59 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

60 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

61 / 119

Ile instrukcji pisemnych ADR powinno być w kabinie pojazdu przewożącego towar niebezpieczny w sztukach przesyłki?

62 / 119

O czym informuje znak „X” i numer występujące w górnej części poniższej tablicy?

Question Image

63 / 119

Któryż dokumentów jest najistotniejszy do przeprowadzenia akcji ratunkowej na miejscu wypadku pojazdu ADR?

64 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

65 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

66 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

67 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

68 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

69 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

70 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

71 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

72 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

73 / 119

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

74 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

75 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się kamizelki ostrzegawcze. Powinny one:

76 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

77 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

78 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

79 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

80 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

81 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

82 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zalicza się płyn do płukania oczu. Jest on:

83 / 119

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne został unieruchomiony na skutek wypadku w terenie zabudowanym w odległości 300 m od budynków. Jakie działania powinien podjąć jego kierowca?

84 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

85 / 119

Jakie informacje powinny być wpisane w dokument przewozowy?

86 / 119

Jakie działania powinien podjąć kierowca w przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego:

87 / 119

Do czego służy sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej będący na wyposażeniu pojazdu ADR?

88 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

89 / 119

Takie oznaczenie „sztuki przesyłki” jest:

Question Image

90 / 119

„Instrukcje pisemne ADR” powinny:

91 / 119

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

92 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

93 / 119

"Sztuka przesyłki” powinna:

94 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

95 / 119

Co powinny zawierać „instrukcje pisemne ADR”?

96 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

97 / 119

Ten znak informuje o zagrożeniu w pojazdach lub kontenerach:

Question Image

98 / 119

Palety z workami transportowane jako opakowanie zbiorcze:

99 / 119

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

100 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zalicza się płyn do płukania oczu. Jest on:

101 / 119

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

102 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

103 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

104 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

105 / 119

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

106 / 119

Przy transporcie próżnych nieoczyszczonych kanistrów po kwasie solnym UN1789, II grupa pakowania, jedynie z nalepką nr 8 – właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

107 / 119

Jakie czynności, wg instrukcji pisemnych ADR, powinien wykonać kierowca w sytuacji wypadku lub zagrożenia?

108 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

109 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

110 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

111 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

112 / 119

Co wchodzi w skład wyposażenia awaryjnego indywidualnego i ogólnego pojazdów ADR?

113 / 119

Do wyposażenia ochrony indywidualnej w przewozach ADR zaliczają się kamizelki ostrzegawcze. Powinny one:

114 / 119

Któryż dokumentów jest najistotniejszy do przeprowadzenia akcji ratunkowej na miejscu wypadku pojazdu ADR:

115 / 119

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

116 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

117 / 119

„Opakowanie zbiorcze”:

118 / 119

W sytuacji wystąpienia wypadku podczas przewozu ADR, kierowca przekazuje właściwym służbom danego państwa:

119 / 119

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image
0%Przewiń do góry