/16
106

ADR 6

Zagrożenia. Ilości wyłączone i ograniczone towarów niebezpiecznych

1 / 16

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem palnym jest:

2 / 16

Jakiego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, dotyczy wyłączenie spod regulacji ADR?

3 / 16

Jakiego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, dotyczy wyłączenie spod regulacji ADR?

4 / 16

Podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych obowiązuje:

5 / 16

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem palnym jest:

6 / 16

Jeżeli towary niebezpieczne niektórych klas zapakowane są w ilościach ograniczonych, wówczas:

7 / 16

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

8 / 16

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

9 / 16

Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych dotyczy:

10 / 16

Jeżeli towary niebezpieczne niektórych klas zapakowane są w ilościach ograniczonych, wówczas:

Question Image

11 / 16

Przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych dotyczy:

12 / 16

Jakiego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, dotyczy wyłączenie spod regulacji ADR?

13 / 16

Oznaczenie pojazdu lub zespołu pojazdów z przodu i z tyłu tym znakiem jest:

Question Image

14 / 16

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

15 / 16

Jeżeli towary niebezpieczne niektórych klas zapakowane są w ilościach ograniczonych, wówczas:

Question Image

16 / 16

Podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych obowiązuje:

The average score is 71%

0%Przewiń do góry