/110
167

ADR 5

Podstawowe zasady i wyłączenia obowiązujące w przewozie towarów niebezpiecznych

1 / 110

Jakie czynności powinien wykonać kierowca, gdy podczas załadunku towarów niebezpiecznych w dokumentach przewozowych stwierdzi nieprawidłowości?

2 / 110

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy w ramach ADR:

3 / 110

Podczas transportu drogowego gazów wystąpić mogą zwolnienia z wymagań transportowych, które obejmują:

4 / 110

Jakich materiałów dotyczy plan ochrony towarów niebezpiecznych?

5 / 110

Jakie standardy stosowane są podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych, oznakowanych nalepkami, w ilościach, które nie przekraczają ograniczeń 1.1.3.6, czyli wyłączeń dotyczących maksymalnych ilości przewożonych w jednostce transportowej?

6 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

7 / 110

Pojazd, który przewozi butle z gazem palnym:

8 / 110

Jakie działania należy podjąć, gdy brak jest wymaganego oznakowania sztuk przesyłki?

9 / 110

Jakie towary może przewozić kierowca bez uprawnień ADR?

10 / 110

W dziale 1.10 zawarte są przepisy, które:

11 / 110

Ładunek całkowity to:

12 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

13 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

14 / 110

W jakim celu stosowana jest ochrona towarów niebezpiecznych podczas przewozu?

15 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

16 / 110

Jakie czynności wykonuje się podczas transportu dystrybucyjnego, gdy po częściowym rozładowaniu ilość towaru niebezpiecznego stała się mniejsza niż określona w ograniczeniach przepisu 1.1.3.6?

17 / 110

Jakie standardy stosowane są podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych, oznakowanych nalepkami, w ilościach, które nie przekraczają ograniczeń 1.1.3.6, czyli wyłączeń dotyczących maksymalnych ilości przewożonych w jednostce transportowej?

18 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

19 / 110

Co zgodnie z przepisami ADR oznacza zwrot „kategoria tunelu”?

20 / 110

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

21 / 110

Jakie działania należy podjąć, gdy brak jest wymaganego oznakowania sztuk przesyłki?

22 / 110

Podczas transportu drogowego gazów wystąpić mogą zwolnienia z wymagań transportowych, które obejmują:

23 / 110

Co powinien zawierać plan ochrony przewozu towarów dużego ryzyka?

24 / 110

Transport drogowy towarów niebezpiecznych:

25 / 110

Kto odpowiada za dobór opakowania?

26 / 110

Co jest potrzebne do przewozu 300 litrów ciekłego towaru niebezpiecznego drugiej kategorii transportowej w sztukach przesyłki?

27 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

28 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

29 / 110

Dokument przewozowy jest sporządzany przez:

30 / 110

Co zgodnie z przepisami ADR oznacza zwrot „kategoria tunelu”?

31 / 110

Kto odpowiada za dobór opakowania?

32 / 110

Jak mogą być przewożone towary niebezpieczne luzem?

33 / 110

W jakim celu stosowana jest ochrona towarów niebezpiecznych podczas przewozu?

34 / 110

Do czyich obowiązków należy upewnienie się, że pojazd nie jest przeładowany?

35 / 110

Co należy do obowiązków przewoźnika?

36 / 110

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

37 / 110

Wypełniony dokument przewozowy:

38 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

39 / 110

Do kogo należy upewnienie się, że materiał niebezpieczny jest właściwie sklasyfikowany i dopuszczony do przewozu w ramach ADR?

40 / 110

Co oznacza przewóz drogowy w łańcuchu transportowym, zawierającym przewóz morski lub lotniczy?

41 / 110

Do czego upoważnia wyłączenie przewozów spod ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6?

42 / 110

Jakie czynności wykonuje się podczas transportu dystrybucyjnego, gdy po częściowym rozładowaniu ilość towaru niebezpiecznego stała się mniejsza niż określona w ograniczeniach przepisu 1.1.3.6?

43 / 110

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

44 / 110

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy w ramach ADR:

45 / 110

W jakim celu stosowana jest ochrona towarów niebezpiecznych podczas przewozu?

46 / 110

Jaki przewóz towarów niebezpiecznych nie wymaga stosowania przepisów ADR?

47 / 110

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku jest:

48 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

49 / 110

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku jest:

50 / 110

Co powinien zawierać plan ochrony przewozu towarów dużego ryzyka?

51 / 110

Do czyich obowiązków należy upewnienie się, że pojazd nie jest przeładowany?

52 / 110

Jakie działania należy podjąć, gdy brak jest wymaganego oznakowania sztuk przesyłki?

53 / 110

Jakich materiałów dotyczy plan ochrony towarów niebezpiecznych?

54 / 110

Co oznacza ten znak?

Question Image

55 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

56 / 110

Transport drogowy towarów niebezpiecznych:

57 / 110

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

58 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

59 / 110

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

60 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

61 / 110

Jakie obowiązki ma rozładowca?

62 / 110

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

63 / 110

Co oznacza ten znak?

Question Image

64 / 110

Przewóz „w sztukach przesyłki” to przewóz towarów niebezpiecznych:

65 / 110

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie ładunku i pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?

66 / 110

Przewóz w "sztukach przesyłki" to przewóz towarów niebezpiecznych:

67 / 110

Kto odpowiada za dobór opakowania?

68 / 110

Co oznacza ten znak?

Question Image

69 / 110

Jakie obowiązki ma doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych?

70 / 110

W jakiej sytuacji należy odmówić przewozu towaru niebezpiecznego?

71 / 110

W jakiej sytuacji należy odmówić przewozu towaru niebezpiecznego?

72 / 110

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

73 / 110

Do czego upoważnia wyłączenie przewozów spod ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6?

74 / 110

Jakie standardy stosowane są podczas przewozu materiałów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych, oznakowanych nalepkami, w ilościach, które nie przekraczają ograniczeń 1.1.3.6, czyli wyłączeń dotyczących maksymalnych ilości przewożonych w jednostce transportowej?

75 / 110

W jakim celu stosowana jest ochrona towarów niebezpiecznych podczas przewozu?

76 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

77 / 110

W dziale 1.10 zawarte są przepisy, które:

78 / 110

Podczas transportu drogowego gazów wystąpić mogą zwolnienia z wymagań transportowych, które obejmują:

79 / 110

Jakie obowiązki ma rozładowca?

80 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

81 / 110

Który towar można przewieźć bez obowiązku oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami?

82 / 110

Obowiązkiem kierowcy podczas załadunku jest:

83 / 110

Co powinien zawierać plan ochrony przewozu towarów dużego ryzyka?

84 / 110

Jakie obowiązki ma doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych?

85 / 110

Jakie obowiązki ma rozładowca?

86 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi?

87 / 110

Pojazd, który przewozi butle z gazem palnym:

88 / 110

Co oznacza przewóz drogowy w łańcuchu transportowym, zawierającym przewóz morski lub lotniczy?

89 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 litrów każdy, z olejem napędowym UN 1202, III grupy pakowania?

90 / 110

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy w ramach ADR:

91 / 110

Do czego upoważnia wyłączenie przewozów spod ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6?

92 / 110

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „Przewóz zgodny z 1.1.4.2.1”, w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych?

93 / 110

Do kogo należy upewnienie się, że materiał niebezpieczny jest właściwie sklasyfikowany i dopuszczony do przewozu w ramach ADR?

94 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

95 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 20 butli o zawartości 11 kg netto każda, zawierających UN 1965?

96 / 110

Który towar można przewieźć bez obowiązku oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami?

97 / 110

Jak mogą być przewożone towary niebezpieczne luzem?

98 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 litrów każdy, z olejem napędowym UN 1202, III grupy pakowania?

99 / 110

Jaki przewóz towarów niebezpiecznych nie wymaga stosowania przepisów ADR?

100 / 110

Który towar można przewieźć bez obowiązku oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami?

101 / 110

Kto odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

102 / 110

Co należy do obowiązków przewoźnika?

103 / 110

Jakie czynności powinien wykonać kierowca, gdy podczas załadunku towarów niebezpiecznych w dokumentach przewozowych stwierdzi nieprawidłowości?

104 / 110

W dziale 1.10 zawarte są przepisy, które:

105 / 110

Jakie czynności wykonuje się podczas transportu dystrybucyjnego, gdy po częściowym rozładowaniu ilość towaru niebezpiecznego stała się mniejsza niż określona w ograniczeniach przepisu 1.1.3.6?

106 / 110

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

107 / 110

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie ładunku i pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?.

108 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 20 butli o zawartości 11 kg netto każda, zawierających UN 1965?

109 / 110

Jaki dokument musi posiadać kierowca podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 Litrów każdy, z olejem napędowym UN 1202, III grupy pakowania?

110 / 110

W jakich sytuacjach następuje wyłączenie przewozu paliw płynnych spod działania ADR?

The average score is 65%

0%Przewiń do góry