/42
266

ADR 4

Zasady dotyczące pojazdów – wyposażenie. Tunele. Udzielanie pierwszej pomocy

1 / 42

Kto może przebywać w kabinie kierowcy podczas transportu towarów niebezpiecznych?

2 / 42

Czym powinien być gaszony pożar silnika pojazdu, w którym paliwem jest olej napędowy?

3 / 42

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 2555 NITROCELULOZA Z WODĄ, 4.1, GPU, (B).Przewożąc ten materiał w ilości wymagającej oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, można przejechać przez:

Question Image

4 / 42

Pojazd lub zespół pojazdów o DMC ponad 7,5 tony, przewożący materiały niebezpieczne wyposaża się w co najmniej dwie gaśnice o łącznej zawartości środka gaśniczego:

5 / 42

„Kod ograniczeń przewozu przez tunele”, to:

6 / 42

Przewóz 12 ton brutto sztuk przesyłki zawierających towar niebezpieczny w ilościach ograniczonych jest dozwolony w:

Question Image

7 / 42

Pojazd lub zespół pojazdów o DMC ponad 7,5 tony, przewożący materiały niebezpieczne wyposaża się w co najmniej dwie gaśnice o łącznej zawartości środka gaśniczego:

8 / 42

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 2555 NITROCELULOZA Z WODĄ, 4.1, GPU, (B).Przewożąc ten materiał w ilości wymagającej oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, można przejechać przez:

Question Image

9 / 42

W pojazdach przewożących towary niebezpieczne powinny znajdować się gaśnice proszkowe, które:

10 / 42

Transportowany w opakowaniach materiał ciekły przemieszcza się:

11 / 42

W jakiej sytuacji należy przeprowadzić sztuczne oddychanie?

12 / 42

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia krwotoku zewnętrznego?

13 / 42

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia u niego złamania kończyny?

14 / 42

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

15 / 42

Co należy do obowiązków kierowcy pojazdu ADR przed załadunkiem?

16 / 42

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia oparzeń termicznych?

17 / 42

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 2555 NITROCELULOZA Z WODĄ, 4.1, GPU, (B).Przewożąc ten materiał w ilości wymagającej oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami,można przejechać przez:

Question Image

18 / 42

Przewóz 12 ton brutto sztuk przesyłki zawierających towar niebezpieczny w ilościach ograniczonych jest dozwolony w:

Question Image

19 / 42

„Kod ograniczeń przewozu przez tunele”, to:

20 / 42

Co należy do obowiązków kierowcy pojazdu ADR przed załadunkiem?

21 / 42

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

22 / 42

Transportowany w opakowaniach materiał ciekły przemieszcza się:

23 / 42

W jakiej sytuacji należy przeprowadzić sztuczne oddychanie?

24 / 42

Transportowany w opakowaniach materiał ciekły przemieszcza się:

25 / 42

Przewóz towaru niebezpiecznego UN 1203 w sztukach przesyłki, z kodem ograniczeń „D/E”, jest dozwolony w:

Question Image

26 / 42

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 1017 CHLOR 2.3 (5.1,8) (C/D) dwie butle, 100 kg oraz -1 100 kg.Pojazd przewożący te materiały może przejechać przez:

27 / 42

Przewożąca sztuki przesyłki jednostka transportowa powinna:

28 / 42

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia oparzeń termicznych?

29 / 42

Kto może przebywać w kabinie kierowcy podczas transportu towarów niebezpiecznych?

30 / 42

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

31 / 42

W pojazdach przewożących towary niebezpieczne powinny znajdować się gaśnice proszkowe, które:

32 / 42

Przewóz 12 ton brutto sztuk przesyłki zawierających towar niebezpieczny w ilościach ograniczonych jest dozwolony w:

Question Image

33 / 42

Dokument przewozowy zawiera zapis: – UN 1017 CHLOR 2.3 (5.1,8) (C/D) dwie butle, 100 kg oraz – UN 2204 TLENOSIARCZEK WĘGLA, 2.3 (2.1) (B/D) dwie butle 100 kg.Pojazd przewożący te materiały może przejechać przez:

34 / 42

Pojazd lub zespół pojazdów o DMC ponad 7,5 tony, przewożący materiały niebezpieczne wyposaża się w co najmniej dwie gaśnice o łącznej zawartości środka gaśniczego:

35 / 42

Kto może przebywać w kabinie kierowcy podczas transportu towarów niebezpiecznych?

36 / 42

W jakim przykładowym miejscu należy zaparkować pojazd przewożący materiały niebezpieczne, gdy wymagany jest jego nadzór podczas postoju?

37 / 42

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

38 / 42

Przewóz towaru niebezpiecznego UN 1203 w sztukach przesyłki, z kodem ograniczeń „D/E”, jest dozwolony w:

Question Image

39 / 42

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia u niego złamania kończyny?

40 / 42

Przewożąca sztuki przesyłki jednostka transportowa powinna:

41 / 42

Czym powinien być gaszony pożar silnika pojazdu, w którym paliwem jest olej napędowy?

42 / 42

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia u niego złamania kończyny?

The average score is 77%

0%Przewiń do góry